Centrum Medycyny Konopnej > Medyczna marihuana - poradniki i informacje > Cena medycznej marihuany w Polsce 2024 – ile wynoszą i od czego zależą stawki?

Cena medycznej marihuany w Polsce jest tematem, który wywołuje wiele pytań. Jak kształtuje się rynek? Jakie są regulacje prawne? Ten artykuł wyjaśnia najbardziej istotne kwestie wpływające na dostępność terapii.

Zapamiętaj!

  • Cena medycznej marihuany w Polsce zależy od wielu czynników. 
  • Wysokie ceny wynikają m.in. z braku refundacji przez NFZ oraz konieczności importu surowca z zagranicy. 
  • Nowe regulacje prawne i potencjalne wprowadzenie krajowych upraw mogą przyczynić się do obniżenia kosztów leczenia.

Rozwój rynku medycznej marihuany w Polsce

Świadomość zalet stosowania terapii marihuaną leczniczą jest coraz większa. Rośnie ona zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy. Jej pochodne stanowią bowiem wsparcie dla pacjentów, którzy zmagają się z przewlekłym bólem, a także objawami chorób neurologicznych (np. stwardnieniem rozsianym) czy skutkami ubocznymi chemioterapii. To oczywiście tylko kilka z wielu zastosowań konopi indyjskich. Dostępność do tego leku jest jednak ograniczona, a wpływa na to między innymi cena medycznej marihuany w Polsce.

 

Warto przy tym zaznaczyć, że wiele zmienia się w tym zakresie. Dzięki legalizacji konopi używanych do celów leczniczych (2017 r.), a następnie wprowadzeniu ich do obrotu aptecznego (2019 r.) pacjenci, którzy uzyskają receptę i mają ku temu wskazania, mogą korzystać z leczniczych właściwości. Ile w tej chwili kosztuje terapia?

Jaka jest cena medycznej marihuany w Polsce?

W Polsce cena medycznej marihuany nie jest z góry narzucona. Średni koszt 1 grama suszu konopnego waha się pomiędzy 65 a 70 zł. Preparat dostępny jest w opakowaniach liczących 5, 10 oraz 15 gramów – zatem ostateczny koszt zakupu będzie wysoki. Jako że jest to lek recepturowy, lekarz może wypisać zalecenie na dowolną ilość leku. Mogą to być nawet 3 gramy, jednak apteki niechętnie sprzedają takie ilości, ponieważ boją się, że otwarte opakowanie ulegnie zniszczeniu. 

 

Trzeba też zaznaczyć, że rzadko wystarczy zastosowanie jednego cyklu. Aby terapia mogła odnieść pożądany skutek, konieczne będzie jej dłuższe stosowanie.

Od czego zależy cena medycznej marihuany w Polsce?

Można się zastanawiać, dlaczego koszty leczenia są tak wysokie? Przede wszystkim pacjenci nie mogą liczyć na refundację ze strony NFZ. Muszą pokrywać je z własnej kieszeni. Poza tym na cenę konopi indyjskich, które są wykorzystywane do celów medycznych, wpływa również fakt, iż nie są uprawiane w naszym kraju.

 

Mimo że ich zakup oraz stosowanie jest legalne – warunkiem są oczywiście wskazania medyczne – polski susz jeszcze nie jest dostępny. Na razie sprowadzamy go na dużą skalę z Kanady oraz Niemiec. Oprócz tego cena medycznej marihuany zależy także od:

  • koncentracji substancji aktywnych, do których należą THC oraz CBD;
  • postaci, w jakiej występuje produkt (susz, olejek, kapsułki);
  • marży narzuconej przez apteki.

Co wysoka cena oznacza dla pacjentów?

Dla pacjentów korzystających z medycznej marihuany istotnym czynnikiem jest cena. Jak wspomniano wcześniej, wysokie koszty mogą ograniczać dostęp do leczenia, zwłaszcza gdy produkty nie są objęte refundacją. Pacjenci muszą również liczyć się z kosztami regularnych wizyt u lekarza i recept, co też wpływa na ostateczną cenę leczenia. 

 

Warto zauważyć, że dla wielu pacjentów korzyści zdrowotne wynikające z użycia medycznej marihuany przeważają nad kosztami. Lek stanowi bardzo duże wsparcie w leczeniu przewlekłych chorób i poprawia jakość ich życia.

Czy można liczyć na obniżenie ceny medycznej marihuany w Polsce?

Na przyszłą cenę medycznej marihuany w Polsce będzie wpływać wiele czynników. Niedawne zmiany w regulacjach prawnych pozwalają mieć nadzieję, że surowiec będzie bardziej przystępny dla pacjentów z ograniczonym budżetem. Dzięki nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 22 marca 2022 roku zezwolono w Polsce na uprawę konopi innych niż włókniste. Jest ona możliwa w instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Uprawa musi się odbywać w ściśle kontrolowanych warunkach, w miejscach z odpowiednią infrastrukturą. Zezwolenie na uprawę i zbiór wydaje Główny Inspektor Farmaceutyczny po zasięgnięciu opinii policji. Musi być również odpowiednio zabezpieczona. Mimo że nowelizacja weszła w życie na początku marca 2022 roku, to dopiero rok później (styczeń 2023 r.) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia upraw konopi innych niż włókniste oraz przechowywania zbiorów ziela lub żywicy tych konopi. 

 

Znacznie opóźniło to prace i trudno jest przewidzieć, kiedy do aptek trafi polski susz konopi medycznych. Być może stanie się to w roku 2024, co mogłoby znacznie obniżyć koszty leczenia, jakie obecnie ponoszą pacjenci.

 

Warto obserwować zmiany na rynku uprawy konopi indyjskich w Polsce. Dzięki rodzimym uprawom cena medycznej marihuany będzie niższa, co przełoży się na dostępność terapii. Więcej osób skorzysta z tego rozwiązania.

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT