Centrum Medycyny Konopnej > Choroby przewlekłe i stany zapalne > Kannabinoidy i terpeny z potencjałem przeciwzapalnym

Badanie opublikowane na początku listopada 2022 wskazuje na przeciwzapalny potencjał wielu kannabinoidów i terpenów.

 

Nowe badania wykazały potencjał wybranych kannabinoidów i terpenów w zmniejszaniu stanu zapalnego związanego z szeregiem poważnych schorzeń.

Badanie, które zostało opublikowane przez biofarmaceutyczną firmę badawczo-rozwojową Gb Sciences w czasopiśmie Food and Chemical Toxicology, jest jednym z pierwszych, które wykazało przeciwzapalny potencjał niektórych mniej znanych składników konopi indyjskich.

Znalezienie związków konopi o właściwościach przeciwzapalnych może być przydatne w leczeniu stanu zapalnego związanego z wieloma poważnymi chorobami u ludzi. Wyniki te są tym ważniejsze, że choroby autoimmunologiczne i zapalne są coraz częstsze w ogólnej populacji.

Obecnie szacuje się, że liczba chorób autoimmunologicznych, takich jak cukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste zapalenie jelit i stwardnienie rozsiane, wzrasta nawet o 9% rocznie.

Badacze uważają, że związki znajdujące się w konopiach indyjskich mogą mieć mniej skutków ubocznych niż powszechnie przepisywane NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne).

 

Jak przebiegało badanie

Konkretne związki włączone do tego badania zostały wybrane na podstawie ich wcześniejszej aktywności w badaniach chemicznych.

Aby ustalić, czy te kannabinoidy i terpeny mogą zmniejszyć stan zapalny, badacze z Gb Sciences z Michigan State University przetestowali poszczególne składniki konopi w szerokim zakresie stężeń w ludzkich pierwotnych komórkach odpornościowych w systemie wspólnej hodowli, który naśladuje złożone interakcje regulujące układ odpornościowy człowieka.

Z pierwotnych komórek odpornościowych człowieka wybrano trzy typy komórek, które odgrywają ważną rolę w modulowaniu kaskady zapalnej.

 

Które kannabinoidy miały większy potencjał przeciwzapalny?

Badanie laboratoryjne wykazało, że tetrahydrokannabinol delta-9 (THC) miał największy wpływ na zmniejszenie biomarkerów i procesów zapalnych we wszystkich trzech typach komórek odpornościowych.

Po THC największą modulację aktywności immunologicznej uzyskano przy pomocy kannabidiwaryny (CBDV), kannabigerolu (CBG), kannabichromenu (CBC), kannabinolu (CBN) i wreszcie kannabidiolu (CBD). Przytoczono wyniki w kolejności malejącej, na podstawie liczby statystycznie istotnych zmian w testach biologicznych stanu zapalnego, w stosunku do grupy kontrolnej.

Niektóre z testowanych mniej znanych kannabinoidów i terpenów miały „selektywne” działanie przeciwzapalne, które było ukierunkowane na pojedynczy typ komórek i/lub powodowało zmianę tylko w jednym teście biologicznym stanu zapalnego.

 

Terpeny 

Według danych z badania, pinen wykazywał największą aktywność immunomodulacyjną, następnie linalool, fitol i trans-nerolidol, podczas gdy limonen zdawał się nie mieć żadnego wpływu.

 

Ważny pierwszy krok

Dr Andrea Small-Howard, prezes, dyrektor naukowy i dyrektor Gb Sciences, skomentowała odkrycia: „Uważamy, że jest to pierwsza demonstracja potencjału przeciwzapalnego niektórych silnych, ale mniej znanych kannabinoidów i terpenów pochodzących z konopi indyjskich.

Obserwacja specyficznych dla określonego typu komórek efektów modulowania odporności przez poszczególne kannabinoidy i terpeny była ważnym pierwszym krokiem w projektowaniu naszych nowatorskich terapii przeciwzapalnych.

Wyniki kolejnego badania, dotyczącego działania przeciwzapalnego zastrzeżonych mieszanek tych składników, realizujemy wraz z naszymi współpracownikami z Michigan State University i Chaminade University”.

 

Zródła:
https://cannabishealthnews.co.uk/2022/11/22/cannabinoids-and-terpenes-anti-inflammatory-potential/?utm_content=160763637&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-67966631

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT