Centrum Medycyny Konopnej > Edukacja i badania na temat marihuany > Medyczny susz konopny o wysokiej zawartości THC poprawia jakości życia – pokazują badania

Pacjenci i pacjentki z Wielkiej Brytanii, którzy wzięli udział w badaniu, zgłaszali poprawę ogólnej jakości życia, zmniejszenie nasilenia bólu i objawów lęku pod wpływem terapii suszem z żeńskich kwiatów konopi o wysokiej zawartości THC. 

Wysokie stężenie THC – nowe badanie

Nowe badanie wykazało, że waporyzacja medyczną marihuaną o wysokiej zawartości THC poprawia jakość życia i łagodzi objawy przewlekłego bólu i niepokoju u pacjentów, którzy wzięli udział w przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii badaniu.

W artykule referującym przebieg badania T21* czytamy, że pacjenci/tki deklarowali znaczącą poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem (HRQoL) w trakcie terapii lekiem konopnym Khiron Life Sciences.

Wykazano również, że inhalacja Khiron 20:1, który zawiera 20% THC do 1% CBD, poprawia ogólny nastrój, sen, a także łagodzi nasilenie bólu i objawy lęku.

Informacje o badaniu 

Do tej porysuszone kwiaty konopi z przewagą THC pozostają najczęściej przepisywanymi lekami zawierającymi kannabinoidy konopne w Projekcie Twenty21 (T21), pierwszym wieloośrodkowym, prospektywnym, obserwacyjnym rejestrze pacjentów w Wielkiej Brytanii.

Zebrane dane

Dane zebrane na początku badania i podczas kolejnych trzech miesięcy obserwacji obejmowały jakość życia związaną ze zdrowiem, ogólny nastrój i sen. Specyficzne dla stanu chorobowego pacjentów pomiary nasilenia objawów choroby przeprowadzono za pomocą krótkiego kwestionariusza bólu (BPI-SF) i 7-punktowej skali uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD-7).

Grupa badana

Uczestnikami badania byli głównie mężczyźni (77,6%, średnia wieku = 38,3), u których rozpoznano głównie ból przewlekły (50,9%) oraz zaburzenia lękowe (25,3%).

Waporyzacja Khiron 20:1 wiązała się ze znacznym wzrostem deklarowanej przez pacjentów jakości życia związanej ze zdrowiem, ogólnego nastroju i snu. 

Wyniki badania

Oceny specyficzne dla stanu zdrowia wykazały znaczne złagodzenie nasilenia bólu u osób stosujących lek na ból przewlekły. Podobne wyniki uzyskano u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń lękowych. Efekty utrzymywały się po 6 miesiącach od zakończenia terapii.

Autorzy doszli do wniosku: „Nasze wyniki wskazują, że kontrolowana inhalacja Khiron 20:1 z przewagą THC, wiąże się ze znaczną poprawą zgłaszanych przez pacjentów ocen bólu, nastroju, niepokoju, zaburzeń snu i ogólnej jakości życia”. 

* Projekt Twenty21 (T21): pierwszy wieloośrodkowy, prospektywny, obserwacyjny rejestr pacjentów w Wielkiej Brytanii.

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT