Centrum Medycyny Konopnej > Edukacja i badania na temat marihuany > Opinia Komitetu nr 722: Używanie marihuany podczas ciąży i laktacji

„Istnieje niewiele dowodów na bezpieczeństwo stosowania marihuany w ciąży. Chociaż nie wykazano, że marihuana powoduje wady wrodzone, obecność receptorów kannabinoidowych w mózgu płodu sugeruje, że marihuana może wpływać na rozwój poznawczy i behawioralny dziecka w późniejszych latach. Istnieją również dowody na to, że używanie marihuany podczas ciąży może zwiększać ryzyko utraty ciąży z powodu nadmiernej stymulacji receptorów kannabinoidowych w błonie śluzowej macicy. (patrz kolejny artykuł : Medyczna marihuana w ciąży”

„Nie ma wystarczających danych, aby ocenić wpływ używania marihuany na niemowlęta w okresie laktacji i karmienia piersią, a wobec braku takich danych odradza się używanie marihuany”

Streszczenie:


Cannabis sativa to najczęściej stosowana substancja narkotyczna podczas ciąży. W większości badań ankietowych rozpowszechnienie marihuany podczas ciąży waha się od 2% do 5%. Coraz więcej państw legalizuje marihuanę do celów leczniczych lub rekreacyjnych, a jej stosowanie przez kobiety w ciąży może w rezultacie jeszcze bardziej wzrosnąć. Ze względu na obawy dotyczące upośledzenia neurologicznego płodu, a także narażenia matki i dziecka na niekorzystne skutki palenia, kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny być zachęcane do zaprzestania używania marihuany. Położnicy-ginekolodzy powinni być zniechęcani do przepisywania lub sugerowania używania marihuany w celach leczniczych w okresie przed zajściem w ciążę, w okresie ciąży i laktacji. Kobiety w ciąży lub kobiety planujące ciążę należy zachęcać do zaprzestania używania marihuany w celach leczniczych na rzecz alternatywnej terapii, dla której istnieją lepsze dane dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do ciąży. Nie ma wystarczających danych, aby ocenić wpływ używania marihuany na niemowlęta w okresie laktacji i karmienia piersią, a wobec braku takich danych odradza się używanie marihuany.

Zalecenia American College of Obstetricians and Gynecologists:

  • Przed zajściem w ciążę i we wczesnym okresie ciąży należy zapytać kobiety o używanie przez nie tytoniu, alkoholu i innych narkotyków, w tym marihuany i innych leków stosowanych w celach pozamedycznych.
  • Kobiety zgłaszające używanie marihuany powinny zostać poinformowane o potencjalnych niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych ciągłego zażywania marihuany w czasie ciąży.
  • Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny być zachęcane do zaprzestania używania marihuany.
  • Kobiety w ciąży lub kobiety planujące ciążę należy zachęcać do zaprzestania używania marihuany w celach leczniczych na rzecz alternatywnej terapii, dla której istnieją lepsze dane dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do ciąży.
  • Nie ma wystarczających danych, aby ocenić wpływ używania marihuany na niemowlęta w okresie laktacji i karmienia piersią, a wobec braku takich danych odradza się używanie marihuany.

Abstract:

Cannabis sativa (marijuana) is the illicit drug most commonly used during pregnancy. The self-reported prevalence of marijuana use during pregnancy ranges from 2% to 5% in most studies. A growing number of states are legalizing marijuana for medicinal or recreational purposes, and its use by pregnant women could increase even further as a result. Because of concerns regarding impaired neurodevelopment, as well as maternal and fetal exposure to the adverse effects of smoking, women who are pregnant or contemplating pregnancy should be encouraged to discontinue marijuana use. Obstetrician–gynecologists should be discouraged from prescribing or suggesting the use of marijuana for medicinal purposes during preconception, pregnancy, and lactation. Pregnant women or women contemplating pregnancy should be encouraged to discontinue use of marijuana for medicinal purposes in favor of an alternative therapy for which there are better pregnancy-specific safety data. There are insufficient data to evaluate the effects of marijuana use on infants during lactation and breastfeeding, and in the absence of such data, marijuana use is discouraged.

“Committee Opinion No. 722: Marijuana Use During Pregnancy and Lactation”

Obstetrics & Gynecology: October 2017 – Volume 130 – Issue 4 – p e205-e209

doi: 10.1097/AOG.0000000000002354

https://journals.lww.com/greenjournal/Fulltext/2017/10000/Committee_Opinion_No__722__Marijuana_Use_During.59.aspx

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT