POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medycyny Konopnej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-675), przy ul. Koszykowa 54 (dalej CMK).

Cele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (dotyczących informacji o stanie zdrowia, historii choroby, nałogach itp.) odbywa się:

 • w celu profilaktyki zdrowotnej np. informowanie o badaniach, profilaktycznych programach zdrowotnych itp., gdy jest to uzasadnione Pani/Pana zdrowiem, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 • w celu ustalenia diagnozy medycznej i wdrożeniu leczenia, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO;
 • w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO;
 • w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej np. weryfikacja uprawnień do finansowania świadczeń z środków NFZ, badanie satysfakcji pacjenta, odbieranie i archiwizacja oświadczeń woli itp., na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO;
 • w celu wykonania umowy na świadczenie usług zdrowotnych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. B RODO.

Przetwarzanie pozostały danych osobowych (np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu) odbywa się:

 • w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy, w tym umowy sprzedaży lub w związku z podjęciem czynności na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych, które ciążą na CMK, a które związane są m.in. z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej, prawem podatkowym oraz zasadami prowadzenia księgowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w naszych prawnie uzasadnionych celach, do których należy: ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami oraz marketing własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podatnie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadczeń medycznych jak i do zawarcia umowy.

Odbiorcy danych

CMK będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz CMK np. dostawcom oprogramowania komputerowego, firmom kurierskim, kancelariom prawnym i innym podwykonawcom. Ponadto CMK będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przechowywali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa (w przypadku świadczenia usług medycznych obowiązek archiwizowania dokumentacji medycznej wynosi 10 lat), do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Jakie ma Pani/Panu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

W przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt: biuro@centrum-mk.pl

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Centrum Medycyny Konopnej S.A. dąży do dostarczania najwyższej jakości treści i prawidłowego funkcjonowania stron www.centrum-mk.pl. W tym celu stosowane są pliki cookie.

Do kogo należą strony centrum-mk.pl. oraz www.pacjent.centrum-mk.pl?

Strony należą do Centrum Medycyny Konopnej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-675), przy ul. Koszykowa 54 (dalej CMK).

Czym są pliki cookie?

Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa wykorzystuje do zapisu informacji na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda.

Pliki cookie mogą być instalowane przez stronę i będą mogły być wyłącznie przez nią odczytane (pliki administratora). Strona może także korzystać z plików serwisów zewnętrznych. Wówczas dane będą mogły być odczytane przez właściciela ciasteczka (np. Facebook, Google, YouTube). Piliki cookie można również podzielić na trwałe (zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, przechowywane są przez ustalony okres) oraz sesyjne (usuwane są po zamknięciu przeglądarki).

Pliki cookie zapisują indywidualne informacje o konfiguracji urządzenia użytkownika, preferencji użytkownika (np. nazwa użytkownika, język itp.). Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu z stron internetowych. Dzięki nim nie trzeba ponownie wprowadzać tych samych danych podczas jednych odwiedzin na stronie lub za każdym razem czytać komunikatu o plikach cookie.

Jakie pliki cookie są wykorzystywane przez nasze strony?

Na stronie internetowej www.centrum-mk.pl  używane są pliki cookie administratora oraz pliki serwisów zewnętrznych (Google).

Używane są 3 rodzaje plików cookie administratora:

 • przechowujące preferencje odwiedzającego,
 • zapewniające operacyjność strony internetowej,
 • gromadzące dane analityczne (o zachowaniu użytkownika).

Pliki należące do Google wykorzystywane są w celu poprawy treści, funkcjonalności oraz intuicyjności poruszania się po stronie centrum-mk.pl. Stosowane pliki umożliwiają korzystanie z narzędzi analitycznych, takich jak takich jak Google Analytics i Google Optimize, które przekazują nam dane zanonimizowane (nie jesteśmy wstanie określić tożsamości użytkownika).

 

Nazwa pliku

Cel

Rodzaj i ważność pliku cookie

wp-settings-time-6

Plik cookie służący do przechowywania informacji dotyczących wyglądu interfejsu strony.

Plik funkcjonalny, który przechowywany jest przez okres jednego roku.

 

Jak zarządzać plikami cookie?

Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach korzystania z przeglądarki:

Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Mozilla Firefox –  https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna

Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera – https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Safari – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Usuwanie plików cookie z urządzenia

Wszystkie pliki cookie na urządzeniu można usunąć w całości lub selektywnie poprzez wybranie konkretnego pliku. Należy jednak pamiętać, że można w ten sposób utracić zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje stron).

Zarządzanie plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron

Ustawienia przeglądarki mogą posłużyć do zablokowania w całości lub selektywnie plików cookie, które pochodzą z konkretnej strony. Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce.

Blokowanie plików cookie

Za pomocą większości współczesnych przeglądarek można zapobiec umieszczaniu plików cookie na urządzeniu, ale wtedy przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (np. logowanie do profilu).

Jak przetwarzane są dane osobowe?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie jest jej właściciel – Centrum Medycyny Konopnej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-675), przy ul. Koszykowa 54 (dalej CMK).

Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności plików cookie Google jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia), Gordon House, Barrow Street. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tym zakresie są opisane w: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.

Cele i podstawy przetwarzania:

Przetwarzanie danych przez pliki cookie serwisów zewnętrznych oraz plików analitycznych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Przetwarzanie danych przez pliki funkcjonalne (konieczne do właściwego działania strony) odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu administratora, którym jest dostarczanie najwyższej jakości treści na stronie centrum-mk.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

CMK będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz CMK np. podmiotom odpowiedzialnym za techniczny aspekt funkcjonowania strony. Ponadto CMK będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Jak długo będziemy przechowywali dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w tabeli powyżej (opis plików cookie).

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

W przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).