Centrum Medycyny Konopnej > Edukacja i badania na temat marihuany > Stosowanie marihuany w ciąży i podczas karmienia piersią

„W oparciu o dostępne dane dotyczące zwierząt i ludzi, wykazujące potencjalne zagrożenie dla matki i płodu, kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny powstrzymać się od używania marihuany”

Streszczenie:

Powszechnie panująca opinia o bezpieczeństwie używania marihuany w czasie ciąży rośnie wraz z postępującą legalizacją. Związki zawarte w marihuanie przenikają przez łożysko oraz do mleka matki, powodując narażenie płodu i noworodka. Wiele kobiet powołuje się na medyczne przyczyny zażywania marihuany w okresie prenatalnym, takie jak nudności i wymioty podczas ciąży, lęk czy przewlekły ból. Literatura naukowa dotycząca zażywania marihuany w ciąży nie jest jednoznaczna, co powoduje rozterki wśród praktyków odnośnie tego, jak doradzać kobietom w zakresie ryzyka związanego z używaniem konopi indyjskich. Ponadto brakuje literatury dotyczącej używania marihuany i karmienia piersią. Wiele badań nie uwzględnia ważnych czynników zakłócających, takich jak palenie tytoniu i różnice socjodemograficzne. Pomimo małej liczby dowodów istnieją dane dotyczące zwierząt i ludzi sugerujące potencjalne szkodliwe skutki używania konopi indyjskich. Szkody są biologicznie prawdopodobne, biorąc pod uwagę rolę układu endokannabinoidowego w implantacji ciąży, łożysku i rozwoju neurologicznym płodu. Dwa ostatnie przeglądy systematyczne i metaanalizy wykazały związek między używaniem marihuany, a komplikacjami okołoporodowymi, zwłaszcza w przypadku intensywnego używania marihuany. Ponadto trzy równoległe badania kohortowe wykazały możliwy wpływ prenatalnej ekspozycji na marihuanę na długoterminowe wyniki neurobehawioralne. Używanie marihuany może wiązać się z ograniczeniem wzrostu, porodem martwym, spontanicznym porodem przedwczesnym i przyjęciem na oddział intensywnej terapii noworodków.

W oparciu o dostępne dane dotyczące zwierząt i ludzi, wykazujące potencjalne zagrożenie dla matki i płodu, kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny powstrzymać się od używania marihuany.

Marijuana Use in Pregnancy and While Breastfeeding

Metz, Torri D. MD, MS; Borgelt, Laura M. PharmD

Author Information: Obstetrics & Gynecology:November 2018 – Volume 132 – Issue 5 – p 1198-1210

doi: 10.1097/AOG.0000000000002878

Abstract:

The prevalence and perceived safety of marijuana use in pregnancy are increasing with expanding legalization. Marijuana crosses the placenta and passes into breast milk, resulting in fetal and neonatal exposure. Many women cite medical reasons for prenatal marijuana use such as nausea and vomiting of pregnancy, anxiety, and chronic pain. The scientific literature regarding marijuana in pregnancy is mixed, resulting in confusion among practitioners as to how to counsel women about risks of use. In addition, there is a paucity of literature related to marijuana use and breastfeeding. Existing pregnancy studies are predominantly retrospective cohorts with a reliance on self-report for ascertainment of exposure, which underestimates use. Many studies fail to adjust for important confounding factors such as tobacco use and sociodemographic differences. Despite the limitations of the existing evidence, there are animal and human data suggesting potential harm of cannabis use. The harms are biologically plausible given the role of the endocannabinoid system in pregnancy implantation, placentation, and fetal neurologic development. Two recent systematic reviews and meta-analyses found an association between marijuana use and adverse perinatal outcomes, especially with heavy marijuana use. In addition, three longitudinal cohort studies demonstrate a possible effect of prenatal marijuana exposure on long-term neurobehavioral outcomes. Marijuana use may be associated with growth restriction, stillbirth, spontaneous preterm birth, and neonatal intensive care unit admission. Therefore, women should be advised to refrain from using marijuana during pregnancy and lactation.

Based on available animal and human data demonstrating the potential for maternal and fetal harm, pregnant and breastfeeding women should refrain from using marijuana.

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT