Centrum Medycyny Konopnej > Edukacja i badania na temat marihuany > “Świadomość i nastawienie Polaków do terapii marihuaną medyczną” – jako pierwsi w Polsce raportujemy, co obywatele Polski myślą o medycznych konopiach.

Badanie przeprowadzone przez firmę SW Research w maju 2022 roku na reprezentatywnej próbie 1005 respondentów ilustruje nastawienie Polek i Polaków do terapii medyczną marihuaną oraz ich wiedzę na temat terapii konopnej. Ich wyniki omawiamy w ogólnodostępnym raporcie.

Świadomość terapii medyczną marihuaną 

Obiegowa opinia głosi, że polskie społeczeństwo nie ma świadomości terapii medyczną marihuaną. Wyniki badania pokazują, że nie jest tak źle – mamy jako społeczeństwo podstawową wiedzę na temat medycznych konopi: 59% respondentów poprawnie wskazało, że jest to lek na receptę, 34% właściwie potwierdziło, że można go kupić tylko w aptece.

Aż 76% respondentów wyraziło przekonanie, że marihuana medyczna to środek o potwierdzonej skuteczności, a 70% wykazało się świadomością, że jego skład podlega ścisłej kontroli na wszystkich etapach produkcji.

Dodatkowo, badani poprawnie wskazywali na obszary, w których medyczna marihuana bywa stosowana najczęściej (doświadczenie Centrum Medycyny Konopnej również potwierdza tę prawidłowość). Są to ból przewlekły, ból nowotworowy, opieka paliatywna oraz stwardnienie rozsiane.

Dostępność terapii konopnej w Polsce

Zdecydowana większość badanych – aż 84% – nigdy nie spotkało się ze strony lekarza z propozycją zastosowania terapii medyczną marihuaną u nich samych, ani u ich bliskich. Taką propozycję otrzymało jedynie 4% badanych osób.

Tak wysoki odsetek pacjentów, którzy nie spotkali się nigdy z propozycją zastosowania terapii medyczną marihuaną nie jest niespodzianką. Sytuacja ta wynika z przynajmniej kilku czynników: wczesnego etapu rozwoju samej terapii w Polsce, braku dedykowanych zajęć podczas studiów medycznych, dzięki którym każdy student medycyny miałby okazję zapoznać się z tą terapią bliżej, braku jasno określonych protokołów postępowania/ prowadzenia leczenia oraz bardzo małej liczby specjalistów, którzy nabyli odpowiednią wiedzę i praktykę, aby skutecznie prowadzić taką terapię. Budowanie świadomości tej terapii wśród lekarzy będzie kluczowe dla jej rozwoju w Polsce – komentuje dr n. med. Magdalena Nita – Dyrektor Medyczny Centrum Medycyny Konopnej S.A..

Zaskakującą dla nas informacją był z kolei odsetek badanych, którzy skłonni byliby podjąć terapię medyczną marihuaną, gdyby zalecił ją lekarz – 60%, przy czym w grupie wiekowej 18-49 lat ponad 1/4 osób deklaruje, że na pewno zdecydowałoby się na taką terapię.

Zapytaliśmy także badanych o społeczną świadomość w obszarze terapii medyczną marihuaną. Co ciekawe, połowa badanych osób uważa, że w ciągu najbliższych 5 lat świadomość społeczna na temat medycznej marihuany będzie rosnąć, podobny odsetek jest przekonany, że jej skala w tym czasie będzie rosnąć.

Aby dowiedzieć się więcej….

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT