Centrum Medycyny Konopnej > Ciekawostki > Podróżowanie z medyczną marihuaną – jak planować wakacje podczas terapii?

Kiedy za oknami rozkwita wiosna, a lato za pasem, coraz częściej myślimy o wypoczynku i podróżach. Wielu użytkowników medycznych konopi będąc w obliczu zagranicznego wyjazdu stanie przed pytaniem – jak powinno wyglądać podróżowanie z medyczną marihuaną? Odpowiedź na to pytanie, a także inne szczegółowe informacje związane z przekraczaniem granicy z medycznymi konopiami w bagażu zawarte są w tym artykule.

Podróżowanie z medyczną marihuaną wymaga planu

Zacznijmy od tego, że chcąc zabrać na zagraniczną wyprawę medyczny susz konopny, możesz zapomnieć o spontanicznych wyjazdach. Niestety, organizacja wszystkich niezbędnych do tego formalności, choć nie jest procedurą skomplikowaną, to dosyć czasochłonną i wymaga zaplanowania z ponad miesięcznym wyprzedzeniem. Najistotniejszą kwestią mającą wpływ na sposób jej załatwiania jest miejsce docelowe wyjazdu.

 

Przewóz do Unii Europejskiej (państwa strefy Schengen)

W świetle prawa na podstawie art. 75 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen[2] pacjent w celach leczniczych może przewozić na tereny państw strefy Schengen odpowiednią ilość środków odurzających, jakie są niezbędne dla jego leczenia medycznego, zakupionych na podstawie wystawionej przez lekarza recepty Rpw, pod warunkiem że w przypadku kontroli okaże stosowne zaświadczenie.

Jeżeli więc europejska podróż wypada w trakcie terapii medyczną marihuaną – spokojnie! Wszystko jest do załatwienia.

Jakie dokumenty i formularze są potrzebne, aby podróżować z medyczną marihuaną?

Właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny wydaje dokumenty umożliwiające wywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze. Aby uzyskać taki dokument, tj. pozwolenie na legalne przewiezienie medycznej marihuany do państw strefy Schengen musisz rozpocząć procedurę, która opisana jest w poniższych punktach:

 1. Poinformuj lekarza prowadzącego terapię o swoich planach związanych z wyjazdem. Musisz znać miejsce docelowe wyjazdu i liczbę dni podróży.
 2. Lekarz oprócz wystawienia recepty Rpw. na susz konopny przeznaczony dla pacjenta na czas podróży musi wystawić odpowiednie zaświadczenie tj. Dokument umożliwiający wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających, lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze, które zostało przewidziane w art. 75 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych i którego wzór został określony również w polskim rozporządzeniu[3].
 3. Następnie wypełnione przez lekarza zaświadczenie, w dwóch egzemplarzach, należy złożyć do uwierzytelnienia przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Do zaświadczenia należy dołączyć kopię recepty.
 4. Zaświadczenie można złożyć osobiście we właściwym wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym lub wysłać pocztą.
 5. Właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny uwierzytelni dokument wywozu w maksymalnym terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku, jednak zazwyczaj dzieje się to szybciej.
 6. Istotne jest, że dokument umożliwiający wywóz wydaje się, w okresie 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, na czas określony, nie dłuższy niż 30 dni, dlatego sprawą należy się zająć odpowiednio wcześniej.
Sprawdź też:  Konopie indyjskie poprawiają jakość życia kobiet z fibromialgią

 

Co musisz wiedzieć o podróżowaniu z medyczną marihuaną?

W przypadku przekraczania granicy państw Unii Europejskiej z medycznymi konopiami istotne są przepisy, których należy przestrzegać. Kiedy już uzyskasz stosowne zezwolenie i możesz bezpiecznie ruszać w drogę, pamiętaj jeszcze o tym, że:

 1. Przewożone środki odurzające mogą być wykorzystywane tylko do użytku osobistego. Przewożenie ich przez osobę do tego nieupoważnioną jest niedozwolone.
 2. Zaświadczenie od lekarza uwierzytelnione przez właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego musi być dostępne do wglądu dla kontrolujących od samego początku podróży.
 3. Okres ważności otrzymanego zezwolenia na wywóz to maksymalnie 30 dni! Oznacza to, że zaplanowany wyjazd nie może być dłuższy.

Przewóz poza kraje Unii Europejskiej

Jeśli chodzi o przewóz medycznej marihuany poza Strefę Schengen, sprawa nie jest już tak oczywista. W tym wypadku musisz liczyć się z konkretnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi medycznej marihuany w kraju, do których się udajesz. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji na temat możliwości przewozu substancji psychoaktywnych w celach leczniczych do państw spoza strefy Schengen konieczne jest skontaktowanie się z ambasadą kraju, do którego się wybierasz.

Podsumowując, podróżowanie z medyczną marihuaną w bagażu nie należy do spraw niemożliwych do realizacji. Trzeba sobie jednak odpowiednio wcześnie ją zaplanować i zadać pewien trud, jakim jest załatwianie niezbędnych formalności. Jeśli z odpowiednim wyprzedzeniem zdecydujesz się podjąć wspomniane powyżej kroki, masz możliwość uzyskać stosowne zezwolenie. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem wydanie zezwolenia na przewóz może potrwać nawet 30 dni i nie ma sposobu, by wpłynąć na przyspieszenie biegu sprawy.

Bezpiecznych i niezapomnianych podróży dla wszystkich!

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje leczenie marihuaną?

Średnia cena marihuany lekarskiej to około 65 złotych za 1 gram. Lecznicza marihuana dostępna jest w opakowaniach po 5 i 10 gramów. Miesięczna terapia może kosztować nawet 2 tysiące złotych.

Sprawdź też:  Jak przechowywać marihuanę? Nasze rekomendacje

Ile medycznej marihuany mogę zabrać ze sobą w podróż?

Podczas podróży możesz mieć przy sobie legalnie tyle konopi leczniczej, ile wynosi dzienna dawka wskazana na recepcie pomnożona razy ilość dni, jakie planujesz podróżować lub przebywać za granicą.

Co zawiera medyczna marihuana?

Głównymi substancjami czynnymi są THC i CBD. Pierwszy składnik ma działanie psychoaktywne, dlatego medyczna marihuana dostępna jest wyłącznie na receptę.

 

Piśmiennictwo:

 1.  Deutsches Institut für Medizinalcannabis forschung und bildung. Welcome Book, kompleksowy przewodnik po medycznym wykorzystaniu marihuany, s. 35.
 2. .Konwencja Wykonawcza do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach.
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2017 r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Załącznik nr. 3).

 

Podobne posty:

Magdalena Nita

Magdalena Nita

Ekspert ds. medycznych oraz członek Rady Nadzorczej Centrum Medycyny Konopnej S.A. Na co dzień związana z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zdobywała od najlepszych lekarzy w kraju i za granicą, odbyła także liczne staże za granicą. Doktorantka z dorobkiem naukowym. Doświadczona w niesieniu pomocy pacjentom bólowym. Nauczyciel akademicki WUM.

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT