Centrum Medycyny Konopnej > Leczenie bólu > Marihuana medyczna w leczeniu przewlekłego bólu i innych zaburzeń: nieporozumienia i fakty

…”Obecnie istnieją najlepsze dowody na skuteczność w następujących schorzenia: przewlekły ból, ból neuropatyczny i spastyczność wynikającą ze stwardnienia rozsianego…”

…”Konopie indyjskie i kannabinoidy są obiecującymi terapiami w kilku dziedzinach medycyny. Specjaliści powinni opierać się na faktach i badaniach, a nie na opinii publicznej, przy podejmowaniu decyzji medycznych…”

Streszczenie:

W ostatnich latach wiele krajów wprowadziło nową politykę dotyczącą konopi indyjskich, a także zalegalizowało używanie marihuany medycznej i rekreacyjnej. W tym kontekście pacjenci oraz środowiska lekarskie prowadzą coraz więcej dyskusji i rozmów na temat zagrożeń i korzyści związanych z marihuaną.  Dzięki ostatnim badaniom Istnieją silne dowody na skuteczność marihuany i kannabinoidów w następujących schorzeniach, takich jak: przewlekły ból, ból neuropatyczny czy też spastyczność wynikającą ze stwardnienia rozsianego. Dokonano również przeglądu aktualnego stanu dowodów na skuteczność konopi indyjskich i kannabinoidów w przypadku kilku innych schorzeń. Jednocześnie zajmowano się potencjalnymi ostrymi i przewlekłymi skutkami używania konopi indyjskich, które przez lekarzy muszą być brane pod uwagę. Ponieważ zainteresowanie terapią medyczną szybko   rośnie, lekarze muszą zdobyć wiedzę na jej temat oraz być otwarci na dyskusję z pacjentem o ​​medycznej marihuanie i jej roli w leczeniu.

Wnioski:

Ponieważ  wiele badań nad konopiami indyjskimi i ich właściwościami leczniczymi   nadal trwa, lekarze powinni być na bieżąco informowani o ich wynikach. Konopie indyjskie i kannabinoidy stanowią obiecujące terapie w kilku dziedzinach medycyny. Specjaliści powinni opierać się na faktach i badaniach, a nie na opinii publicznej, przy podejmowaniu decyzji medycznych. Częste używanie konopi w celach rekreacyjnych nie powinno wpływać na sposób w jaki lekarze postrzegają zebrane dane na temat jej skuteczności w leczeniu niektórych schorzeń.

 

Medical cannabis for the treatment of chronic pain and other disorders: misconceptions and facts

Kevin P Hill, Matthew D Palastro

https://www.mp.pl/paim/en/node/4123/pdf

  • Kevin P Hill, Matthew D Palastro;  Medical cannabis for the treatment of chronic pain and other disorders: misconceptions and facts; Pol Arch Intern Med. 2017 Nov 30;127(11):785-789.  doi: 10.20452/pamw.4123. Epub 2017 Oct 25.

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT