Centrum Medycyny Konopnej > Medyczna marihuana - poradniki i informacje > Medyczna marihuana a prowadzenie auta – co należy wiedzieć?

Medyczna marihuana a prowadzenie auta to problem ważny, a przy tym dość złożony. W Polsce nie ma jeszcze regulacji prawnych, które jednoznacznie wyjaśniałyby te wątpliwości. Jedno jest pewne – jeśli zażywasz konopie w celach medycznych, lepiej nie prowadź samochodu.

Zapamiętaj!

  • W Polsce używanie medycznej marihuany jest legalne, ale prowadzenie pojazdów mechanicznych pod jej wpływem już nie.
  • W zależności od tego czy ma ona wpływ na zdolności psychomotoryczne kierującego, może to być przestępstwo lub wykroczenie.
  • Osoby stosujące marihuanę medyczną powinny być więc świadome jej wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i odpowiedzialności karnej.
  • Medyczną marihuanę najlepiej potraktować jak inne leki, które wykluczają możliwość prowadzenia pojazdów.

Medyczna marihuana a prowadzenie auta – aspekty prawne

Problem, jakim jest medyczna marihuana a prowadzenie auta, zaczął być omawiany na forum w związku ze sprawą polskiego znanego aktora. Mężczyzna zmaga się z objawami stwardnienia rozsianego, a konopie indyjskie łagodzą symptomy tej choroby. Kupienie leku na receptę i stosowanie ich do celów leczniczych nie jest przestępstwem, ale kierowanie samochodem budzi już wątpliwości.

Dotyczy to nie tylko tej jednej osoby, ale wszystkich chorych, którzy zdecydowali się na tego rodzaju terapię. Warto więc poznać przepisy, jakie obecnie są stosowane w kraju.

Co mówi o tym prawo?

Mimo że w Polsce używanie medycznej marihuany jest legalne, przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów nie odróżniają jej od marihuany rekreacyjnej. Prowadzenie pojazdu pod wpływem marihuany, niezależnie od celu jej użycia, jest traktowane jako przestępstwo lub wykroczenie. Brak jest również wytycznych dotyczących dopuszczalnego poziomu THC we krwi, co oznacza, że nawet niewielkie ilości mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu Karnego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może skutkować karą ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego istnieją surowsze kary dla osób, które były wcześniej skazane za podobne wykroczenia.

Interpretacja przepisów i ich praktyczne konsekwencje

Konsekwencje dla kierującego zależą również od tego, czy znajduje się „stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego”, czy prowadzi pojazd „w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka”. W drugim przypadku jest to wykroczenie i zastosowanie ma art. 87 § 1 Kodeksu Wykroczeń. Konsekwencją może być areszt lub grzywna nie niższa niż 50 zł.

Prawo w Polsce nie precyzuje, co dokładnie oznacza „być pod wpływem” marihuany. To prowadzi do różnych interpretacji przepisów przez prawników. Kluczowym czynnikiem jest tutaj wpływ substancji na sprawność psychomotoryczną kierowcy. Jeśli udowodnione zostanie, że marihuana lecznicza miała negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu, kierowca może odpowiadać karnie. W przeciwnym razie sprawa może być traktowana jako wykroczenie z mniej surowymi konsekwencjami, ale nadal z możliwością utraty prawa jazdy.

Wpływ marihuany na zdolność prowadzenia pojazdów

Na zdolności motoryczne i percepcję bezpośredni wpływ ma THC, główny składnik psychoaktywny marihuany. Wpływa na stworzenie zagrożenia na drodze. Nawet niewielka dawka THC może zaburzać koordynację, czas reakcji i ocenę odległości, co jest kluczowe podczas prowadzenia pojazdu. 

Istotne jest, aby użytkownicy medycznej marihuany byli świadomi tych efektów i unikali prowadzenia pojazdów po jej spożyciu. Dotyczy to nawet tych sytuacji, kiedy mają odpowiednią receptę, która dowiedzie legalności posiadania leku podczas kontroli policyjnej. Konopie indyjskie warto potraktować jak każdy inny lek wykluczający możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych – takich przecież nie brakuje.

Ile czasu THC utrzymuje się w organizmie?

Zajmując się kwestią, jaką jest medyczna marihuana a prowadzenie auta, warto zastanowić się, kiedy ponownie można zasiąść za kierownicą pojazdu mechanicznego. Każdy człowiek metabolizuje THC w różnym tempie, co oznacza, że substancja ta może pozostawać w organizmie nawet kilka miesięcy po jej spożyciu. Dotyczy to sytuacji, kiedy chory regularnie przez dłuższy czas przyjmował dawki medycznej marihuany.

Stwarza to ryzyko dla osób stosujących marihuanę medyczną, które mogą zostać zatrzymane i przebadane przez policję. Ważne jest, aby osoby korzystające z terapii konopnej były świadome długotrwałej obecności THC w organizmie i ryzyka, jakie to niesie przy prowadzeniu pojazdów.

Stosując konopie indyjskie do celów medycznych, warto pamiętać, że choć przynoszą ulgę w wielu schorzeniach, ich wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów jest nie do pominięcia. Kierowcy korzystający z terapii konopnej powinni być świadomi ryzyka i odpowiedzialności prawnej, jaką niesie za sobą prowadzenie pod jej wpływem. Bezpieczeństwo na drodze oraz przestrzeganie przepisów powinny być priorytetem, a znajomość aktualnych regulacji jest kluczowa w podejmowaniu świadomych i bezpiecznych decyzji. Jeśli leczysz się w ten sposób, zrezygnuj z prowadzenia auta.

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT