Centrum Medycyny Konopnej > Choroby psychiczne i zaburzenia > Medyczna marihuana a antydepresanty SSRI – czy można je łączyć?

Medyczna marihuana ma działanie antydepresyjne i przeciwlękowe, daje nadzieje pacjentom, u których standardowa farmakoterapia nie przynosi rezultatów. W niektórych sytuacjach jednoczesne stosowanie leków SSRI medycznej marihuany może być korzystne.

Antydepresanty SSRI działanie

Leki antydepresyjne dzielą się na kilka grup, jedną z nich jest SSRI – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Działanie leków SSRI polega na utrzymywaniu optymalnego poziomu neuroprzekaźnika serotoniny w mózgu, co oznacza, że hamują jej absorpcję przez neurony. Są inhibitorami selektywnymi, ponieważ hamują tylko absorpcję serotoniny, nie mają wpływu na inne neuroprzekaźniki.

 

Tym samym, leki te zwiększają poziom serotoniny w szczelinach synaptycznych między neuronami w całym układzie nerwowym. Powoduje to silniejsze pobudzenie receptorów, co przekłada się na regulację nastroju. 

 

Z punktu widzenia terapii zaburzeń nastroju, np. depresji, istotne jest, żeby optymalny poziom serotoniny był utrzymywany w mózgowiu, tj.:

  • podwzgórzu,
  • wzgórzu,
  • korze przedczołowej,
  • hipokampie,
  • ciele migdałowatym, 
  • zwojach podstawy mózgu. 

 

Antydepresanty z grupy SSRI zmniejszają objawy depresji u większości pacjentów, ich działanie jest zwykle zależne od dawki – u niektórych potrzebne są dawki maksymalne, aby dało się zaobserwować efekty. 

 

Zdarza się też, że pierwszy zaproponowany przez lekarza psychiatrę lek antydepresyjny nie działa na pacjenta lub pacjentkę wystarczająco dobrze, wówczas konieczna jest zmiana leku. Dobranie odpowiedniego leczenia przeciwdepresyjnego może wymagać czasu i cierpliwości, zarówno ze strony lekarza, jak i pacjenta lub pacjentki. 

 

Najlepsze efekty terapeutyczne daje połączenie farmakoterapii antydepresyjnej oraz psychoterapii. Terapia psychologiczna pomaga m.in. we wprowadzeniu trwałych zmian w zakresie regulowania emocji, uczy lepszego radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami życiowymi oraz zdrowego dbania o siebie i zaspokajania potrzeb. 

 

Więcej informacji na temat medycznej marihuany w depresji znajdziesz w artykule Medyczna marihuana a depresja — jak konopie wpływają na leczenie depresji?

 

Medyczna marihuana i leki antydepresyjne – czy można je stosować jednocześnie?

Wiele badań nad zastosowaniem medycznej marihuany w leczeniu depresji skupia się na pacjentach i pacjentkach z tzw. depresją lekooporną, czyli taką, która nie poddaje się leczeniu standardowo stosowanymi lekami antydepresyjnymi, np. tymi z grupy SSRI. Te osoby zwykle nie są w trakcie leczenia farmakologicznego. 

 

Równoległe stosowanie leków antydepresyjnych SSRI oraz medycznej marihuany rodzi pewne problemy, jednak nie jest niemożliwe. Każdy przypadek depresji jest inny, pacjenci i pacjentki różnią się między sobą, kombinacja leków odpowiednia dla jednej osoby nie będzie dobra dla kogoś innego. 

 

Za problematyczną może być uważane np. to, że kannabinoidy konopne mogą podnosić stężenie leku SSRI w organizmie, co z kolei może przekładać się na pojawienie lub nasilenie się działań niepożądanych tego leku. Obserwacja ta została omówiona w przeglądzie badań z 2021 roku. Jednak problem ten może zostać rozwiązany przez doświadczonego lekarza poprzez dobór odpowiednio mniejszych dawek.

 

Zgłaszając się do lekarza psychiatry, który ma doświadczenie w pracy z medyczną marihuaną możemy mieć pewność, że nasz przypadek zostanie gruntownie przeanalizowany, zanim dostaniemy receptę na medyczne konopie. 

Bezpieczne wprowadzenie leczenia medyczną marihuaną również wymaga dużej uważności lekarza oraz współpracy między lekarzem, a pacjentem lub pacjentką. Z rekomendacjami związanymi z bezpieczeństwem leczenia medyczną marihuaną można zapoznać się tutaj.

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT