Centrum Medycyny Konopnej > Medyczna marihuana > Numeryczna skala oceny bólu NRS

Ból jest odczuciem subiektywnym, w związku z tym potrzebne są metody pozwalające na takie jego opisanie, aby przedstawiciele zawodów medycznych byli w stanie ocenić doznania, których doświadcza pacjent/pacjentka. Na tej podstawie możliwa jest ocena stanu danej osoby i wybór adekwatnej metody uśmierzania bólu. Jednym z narzędzi używanych do oceny natężenia bólu jest skala NRS.

Skale oceny poziomu bólu

W praktyce klinicznej używane są różne skale oceny bólu: jedno- oraz wielowymiarowe, skierowane do dzieci, osób z zaburzonym kontaktem, albo starszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych pozostających w kontakcie.

Celem stosowania punktowej skali bólu jest ocena natężenia bólu u pacjenta/pacjentki i ocena skuteczności leczenia przeciwbólowego. Punktem 0 na skalach jest całkowity brak bólu, punktem 10 ból niemożliwy do wytrzymania. 

Do najczęściej stosowanych skal oceny natężenia bólu należą: 

 • NRS – numeryczna skala oceny bólu, skierowana do osób dorosłych, starszych dzieci i młodzieży.
 • VAS – wizualna analogowa skala oceny bólu, oparta o zmieniające się wzdłuż linijki z numerami kolory
 • FPS-R – skala wykorzystująca rysunki twarzy, których mimika ułatwia wyobrażenie sobie natężenia bólu odpowiadającego konkretnemu numerowi, zalecana dla dzieci oraz osób o ograniczonych możliwościach poznawczych,
 • Laitinena – skala wieloaspektowa o charakterze kwestionariusza, opisuje nie tylko natężenie bólu, ale też częstotliwości występowania bólu, częstotliwości zażywania środków przeciwbólowych oraz ograniczenia aktywności ruchowej.
 • BPS – skala behawioralna, umożliwia ocenę bólu u osób nieprzytomnych, w sedacji, z innego powodu nie będących w kontakcie, na podstawie reakcji ciała i zachowania.

 

banner-sklepSkala bólu nrs

Najbardziej powszechną i ocenianą przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu jako najbardziej przydatna w praktyce, zrozumiałą dla pacjenta jest skala numeryczna NRS. Jest ona zaleca do oceny nasilenia bólu przez ekspertów PTBB. 

Skala NRS jest skalą jednowymiarową, której głównym celem jest ocena natężenia bólu w różnych punktach czasowych, np. przed i po zastosowaniu leczenia przeciwbólowego. Opiera się na subiektywnej ocenie nasilenia bólu, w związku z tym skierowana jest do pacjentów i pacjentek przytomnych, wykazujących zdolności poznawcze pozwalające na rozumienie pojęć liczby i skali, na której wartości liczbowe odpowiadają określonym odczuciom.

Skala NRS jest uproszczona, numery od 1 do 4 opisują łagodny ból, od 5 do 7 ból umiarkowany, od 8 do 10 ból silny i ekstremalny. 

Skala NRS charakteryzuje się dużą powtarzalnością wyników i nadaje się do zastosowań naukowych. Jest polecana w praktyce klinicznej zarówno do oceny bólu ostrego, jak i przewlekłego, jednak nie zaleca się stosowania skali NRS u dzieci w wieku do 9 lat.

Ból przewlekły w klasyfikacji chorób ICD-11

W nowej klasyfikacji chorób WHO ICD-11 znalazły się nowe kryteria diagnostyczne dla stanów bólowych towarzyszących różnym chorobom i utrzymujących się przez dłuższy czas. Przewlekły ból został zdefiniowany jako stały lub nawracający ból, utrzymujący się u danej osoby dłużej niż 3 miesiące. Zaletą definicji odnoszącej się do czasu trwania bólu jest jej jasność i to, że łatwo jest ją wdrożyć

Wprowadzono również specyfikatory dla rozpoznań, które odnoszą się do czynników psychospołecznych, czyli stopień ciężkości bólu może być oceniany w oparciu o stres związany z bólem i jakość funkcjonowania danej osoby.

Nowa kategoria bólu przewlekłego obejmuje różne schorzenia, które mogą wywoływać ten ból. Są to:

 • przewlekły ból pierwotny,
 • nowotworowy przewlekły ból,
 • ból pourazowy i pooperacyjny,
 • przewlekły ból neuropatyczny,
 • długotrwały ból głowy i ustno-twarzowy, 
 • ból trzewny o charakterze przewlekłym,
 • ból mięśniowo-szkieletowy przewlekły.

 

Kolejne specyficzne schorzenia są włączane do poszczególnych kategorii. 

 

Bibliografia:

 1. https://ptbb.pl/zasoby/pobierz-pliki/send/42-stanowisko-ptbb-dot-skal-oceny-nasilenia-bolu/188-stanowisko-ptbb-dot-skal-oceny-nasilenia-bolu
 2. https://www.mp.pl/bol/bol/ostry/72858,skale-oceny-bolu
 3. https://fizjotechnologia.com/ciekawostki/skala-vas-i-skala-laitinena-jako-dwie-najczesciej-uzywane-subiektywne-skale-oceny-natezenia-bolu.html
 4. https://ptpaio.pl/dokumenty/83.pdf
 5. https://www.mp.pl/bol/wytyczne/91404,skale-oceny-bolu
 6. https://ptbb.pl/zasoby/pobierz-pliki/send/26-klasyfikacja-bolu-przewleklego-dla-potrzeb-icd-11/153-klasyfikacja-bolu-przewleklego-dla-potrzeb-icd-11
 7. Tamże

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT