Centrum Medycyny Konopnej > Medyczna marihuana - poradniki i informacje > Zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną – co należy wiedzieć?

Zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną to jeden z dokumentów, których mogą potrzebować pacjenci poddawani terapii konopnej. Warto wiedzieć, jak go uzyskać i w jakich sytuacjach będzie potrzebny. Poniżej omawiamy najważniejsze kwestie.

Czym jest zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną?

Jednym z dokumentów, jakie powinien posiadać pacjent, który poddaje się terapii konopnej, jest zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną. Potwierdza ono zasadność i legalność korzystania z suszu, co może się na przykład podczas kontroli policyjnej.

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych legalizuje konopie lecznicze, które do sprzedaży aptecznej zostały wprowadzone w 2019 roku. Dzięki temu wiele osób zmagających się bólem oraz symptomami przewlekłych chorób może poprawić jakość swojego życia.

 

Wymieniony wyżej dokument ani żadne inne rozporządzenie nie regulują jednak zasad publicznego przyjmowania leków konopnych. Susz najczęściej jest waporyzowany, ale w aptekach można kupić m.in. ekstrahowane z niego olejki do stosowania doustnego. Dlaczego produkt dostępny jest w różnych formach? Nie każdy chory dobrze reaguje na inhalacje, a oprócz tego od sposobu podania może zależeć także szybkość działaniu leku.

Dlaczego zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną jest ważne?

Jak wspomniano wcześniej, zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną jest ważne, ponieważ ułatwia przejście ewentualnej kontroli policyjnej. Przypominamy, że w Polsce posiadanie konopi (również medycznych) jest nielegalne, jeśli nie ma ku temu wyraźnych przesłanek medycznych. Dlatego też, aby zapewnić sobie ochronę, warto postarać się o odpowiedni dokument. Dzięki temu możliwe będzie posiadanie przepisanych przez lekarza leków także w miejscach publicznych.

Przyjmowanie medycznej marihuany w miejscach publicznych

Jak wspomniano wcześniej, stosowanie medycznej marihuany poza domem nie jest zabronione. Chory powinien się jednak liczyć z tym, że może zostać poddany kontroli przez funkcjonariuszy policji. Z tego powodu warto mieć przy sobie:

 • zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną wydane przez lekarza, który wypisał receptę na lek;
 • receptę na medyczną marihuanę – akceptowalna jest także jej wersja elektroniczna, która została pobrana z aplikacji rządowej;
 • imienną fakturę na zakup leku wystawioną w aptece, w której został on nabyty (paragon nie wystarczy);
 • susz lub lek w oryginalnym aptecznym opakowaniu.

Kontrola policji a medyczna marihuana

Kontrola policji w przypadku pacjentów konopnych budzi pewne wątpliwości. Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii do Komendanta Głównego Policji. Należy zaznaczyć, że policjanci mają prawo do przeprowadzenia tego rodzaju działania. Jeśli jednak kontrolowana osoba jest spokojna i ma przy sobie wszystkie wspomniane wyżej dokumenty oraz oryginalne opakowanie leku, interwencja nie będzie miała żadnych negatywnych konsekwencji.

 

Powyższe informacje odnoszą się tylko do sytuacji, kiedy lek przyjmowany jest w miejscu publicznym. Zupełnie inną sprawą będzie kontrola drogówki. Jeśli pacjent prowadzi auto po zażyciu konopi leczniczych, nie zostanie potraktowany łagodnie. Przepisy nie odróżniają bowiem marihuany medycznej od rekreacyjnej. Prowadzenie auta pod jej wpływem jest traktowane jako przestępstwo lub wykroczenie. Odnoszą się do tego art. 178a § 1 Kodeksu Karnego oraz art. 87 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

Kiedy jeszcze potrzebne jest zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną?

Zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną może być potrzebne nie tylko w Polsce. Należy o nim pamiętać, wybierając się w zagraniczną podróż. W przypadku krajów Unii Europejskiej nie ma większych trudności, ponieważ zgodnie z art. 75 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, można przewozić środki odurzające w ilościach niezbędnych do leczenia. Pacjenci muszą przy tym posiadać odpowiednie recepty RPW i zaświadczenia.

 

Oprócz tego należy postarać się również o dokument uwierzytelniający, który jest wydawany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub właściwego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Do złożenia takiego wniosku również potrzebne jest zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną.

 

W przypadku krajów niestowarzyszonych oraz położnych na innych kontynentach najlepiej skontaktować się z odpowiednimi ambasadami, by dopytać o procedury.

Jak uzyskać zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną?

Aby uzyskać zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną, trzeba skontaktować się z lekarzem, który wystawił receptę. Specjalista zna już swojego pacjenta, prowadzi jego terapię oraz monitoruje jej przebieg. Chory powinien sam pamiętać o konieczności posiadania takiego dokumentu – jest on wydawany na życzenie osób poddawanych leczeniu konopnemu.

Przechowywanie medycznej marihuany

Osoby, które stosują lek poza domem, na wypadek kontroli policji powinny mieć oryginalne opakowanie leku. Jest to również ważne ze względów praktycznych, ponieważ pozostawienie preparatu w aptecznym pudełku jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Nie straci on swoich leczniczych właściwości i nie ulegnie zanieczyszczeniu na przykład poprzez kontakt z plastikiem. Może to spowodować jego skażenie toksycznymi środkami.

 

Rekomendowane tworzywa to polietylen, polipropylen lub poliwęglan. W takich pojemnikach medyczna marihuana trafia do aptek i tak powinna być przechowywana. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj nasze rekomendacje.

Stosowanie terapii medyczną marihuaną

Terapia medyczną marihuaną wprowadzana jest wtedy, kiedy inne metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Stosowana jest do łagodzenia symptomów m.in. chorób neurologicznych, nowotworowych, a także redukowania uczucia lęku i stresu. Prowadzi się ją tylko pod nadzorem lekarza. Jak każda inna terapia ma swoje zalety oraz wady.

Korzyści terapii konopnej

 • Ulga w bólu. Marihuana medyczna może być skutecznym środkiem przeciwbólowym, zwłaszcza u pacjentów z bólem przewlekłym lub neuropatycznym;
 • Lepsza jakość życia. Dla niektórych pacjentów terapia marihuaną może oznaczać znaczną poprawę jakości życia, zwłaszcza jeśli wcześniej nie reagowali na inne leki;
 • Zmniejszenie objawów chorób przewlekłych. Marihuana medyczna może pomóc w zmniejszeniu objawów niektórych schorzeń, takich jak stwardnienie rozsiane;
 • Łagodzenie skutków ubocznych leczenia onkologicznego. Konopie redukują mdłości i wymioty, które pojawiają się podczas chemioterapii, a oprócz tego poprawiają apetyt. Z tego powodu można jest stosować również u pacjentów z HIV lub AIDS.

Ograniczenia i ryzyko związane z terapią konopną

 • Stosowanie marihuany medycznej może prowadzić do skutków ubocznych, takich jak senność, zawroty głowy czy problemy żołądkowe;
 • Istnieje ryzyko uzależnienia od marihuany medycznej, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących dawki i sposobu stosowania;
 • Terapia marihuaną medyczną może być kosztowna, ponieważ produkty te nie są refundowane przez NFZ.

 

Pacjenci stosujący terapię konopną muszą być świadomi nie tylko potencjalnych korzyści zdrowotnych, ale również ograniczeń i obowiązków. Zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną to jeden z dokumentów, które powinni mieć przy sobie, jeśli chcą stosować preparaty konopne w miejscach publicznych lub wyjeżdżają za granicę.

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT