Centrum Medycyny Konopnej > Medyczna marihuana - poradniki i informacje > Posiadanie medycznej marihuany a kontrola policji. Co trzeba wiedzieć?

Posiadanie medycznej marihuany w Polsce jest legalne tylko w jednym przypadku – jeśli zachodzą potwierdzone przez lekarza przesłanki. Pacjenci poddawani terapii konopnej mogą bez obaw przyjmować przepisane leki, ale powinni pamiętać o posiadaniu odpowiednich dokumentów.

Posiadanie medycznej marihuany – kwestie legalności

W Polsce posiadanie medycznej marihuany i stosowanie jej do celów terapeutycznych jest w legalne. W 2017 roku wprowadzono nowelizację do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która umożliwiła lekarzom przepisywanie preparatów zawierających marihuanę. To istotny krok, ponieważ medyczna marihuana to ważny element terapii w określonych schorzeniach. Lek znajduje zastosowanie m.in. w:

 • łagodzeniu objawów chorób neurologicznych (np. stwardnienie rozsiane);
 • zmniejszaniu przewlekłego i neuropatycznego bólu;
 • łagodzeniu skutków terapii onkologicznej (niweluje nudności i wymioty, pobudza apetyt);
 • redukowaniu stresu oraz lęku.

 

W 2019 roku leki na bazie konopi medycznych stały się dostępne również w polskich aptekach. Można je kupić tylko na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, który posiada uprawnienia do wystawiania recept na leki narkotyczne (Rpw). Wyjątek stanowią lekarze weterynarii.

Czy można stosować medyczną marihuanę poza domem?

Używanie medycznej marihuany w miejscach publicznych może budzić pewne kontrowersje. Niektórzy pacjenci unikają korzystania z tego środka leczniczego poza własnym mieszkaniem, podczas gdy inni nie mają zastrzeżeń do takich działań. Każda sytuacja powinna być oceniana indywidualnie. Warto zaznaczyć, że w przypadkach, gdy jest to istotne dla procesu leczenia, stosowanie konopi indyjskich w przestrzeni publicznej nie podlega zakazowi. Obejmuje to zarówno susz, waporyzatory, jak i inne produkty wytworzone na bazie medycznej marihuany.

Posiadanie medycznej marihuany a kontrola policji

Jak wspomniano wcześniej, osoby, które przechodzą terapię konopną, mogą przyjmować lek zarówno w domu, jak i w miejscu publicznym. Nie popełniają tym wykroczenia, ani przestępstwa – muszą się jednak liczyć z tym, że w tym drugim przypadku mogą zostać poddani kontroli policyjnej. Podstawą ich działań jest bowiem Ustawa z 29 lipca 2005 r. dotycząca przeciwdziałania narkomanii, a także Kodeks postępowania karnego.

 

W 2023 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ówczesnego komendanta głównego policji z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii związanych z zasadami kontroli przeprowadzanych przez funkcjonariuszy wobec osób, które posiadają medyczną marihuanę. W udzielonej odpowiedzi znajdujemy potwierdzenie faktu, że leczenie preparatami na bazie konopi nie stanowi podstawy do podjęcia czynności wobec takich osób. Kontrola podejmowana jest wtedy, kiedy zachodzą „uzasadnione wątpliwości co do faktycznego pochodzenia i przeznaczenia tego suszu”.

Dokumenty, które powinni mieć przy sobie pacjenci

Pacjenci powinni mieć zatem świadomość, że posiadanie medycznej marihuany nie skutkuje konsekwencjami prawnymi – o ile jest uzasadnione i potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Dlatego też podczas kontroli policyjnej powinni zachować spokój. Jest to bowiem normalna procedura, której mogą być poddawani nawet kilka razy podczas całego procesu leczenia.

 

Funkcjonariuszom policji należy przedstawić do wglądu:

 • oryginał, ksero lub pdf recepty na medyczną marihuanę (można ją pobrać z rządowej aplikacji);
 • zaświadczenie o leczeniu medyczną marihuaną od lekarza, który wystawił receptę;
 • potwierdzenie zakupu medycznej marihuany w aptece (najlepiej, by była to faktura imienna);
 • lek na bazie konopi w oryginalnym aptecznym opakowaniu.

 

Podczas terapii konopnej warto wyrobić nawyk noszenia przy sobie wymienionych wyżej dokumentów. Dzięki temu kontrola policyjna będzie szybka i bezproblemowa.

Czego nie może zrobić policja podczas kontroli pacjenta terapii konopnej?

W odpowiedzi na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich znajdujemy również informacje o tym, czego nie może zrobić policja podczas kontroli – warto znać swoje prawa:

 • policja nie może zatrzymać osoby, która jest poddawana terapii konopnej;
 • funkcjonariusze nie mogą również zatrzymać dokumentów osoby poddawanej kontroli;
 • dotyczy to również suszu medycznej marihuany oraz leków powstałych na jego bazie – nie można ich zarekwirować;
 • policja nie może też dokonać przeszukania pojazdu ani miejsca pobytu pacjenta.

 

Dzieje się tak, ponieważ przechodzenie leczenia nie stanowi przesłanki ujętej w art. 217, 219, 221, 223 i 244 k.p.k. Potrzebne są jednak dokumenty, o których wspomniano wcześniej. Stanowią dowód na to, że posiadane konopie pochodzą z legalnego źródła, a dana osoba ma podstawy medyczne, by zażywać leki powstałe na ich bazie.

Jak postępować podczas kontroli policyjnej posiadając medyczną marihuanę?

Kontrola policji nie jest komfortowym doświadczeniem, ale jej przebieg w dużej mierze zależy od pacjenta. Jego postępowanie może wpłynąć na nastawienie funkcjonariuszy, dlatego też warto pamiętać, by:

 • podczas kontroli zachować spokój i bez nerwów rozmawiać z policjantami;
 • współpracować i wykonywać polecenia służb;
 • przedstawić do wglądu wszystkie wymagane dokumenty.

 

Przypominamy, że osoby poddawane terapii konopnej nie popełniają żadnego wykroczenia ani przestępstwa. Medyczna marihuana jest bowiem legalną substancją leczniczą, która została dopuszczona do użytku już 2017 roku.

Jakie sytuacje mogą spowodować problemy?

Problematyczne może okazać się posiadanie medycznej marihuany bez odpowiednich dokumentów, a także prowadzenie samochodu po zażyciu leków konopnych. Funkcjonariusze mogą również nabrać podejrzeń wobec osób, które zachowują się nerwowo i wchodzą z nimi w niepotrzebną polemikę. Jak wspomniano wcześniej, najważniejsze jest zachowanie spokoju oraz współpraca.

Konsekwencje posiadania medycznej marihuany bez dokumentów

W odpowiedzi KGP skierowanej do RPO możemy przeczytać również, że „w praktyce coraz bardziej powszechne jest wykorzystywanie faktu dostępności na rynku leków w formie suszu konopi innych niż włókniste do próby uniknięcia odpowiedzialności karnej przez osoby uzyskujące ziele konopi innych niż włókniste z nielegalnych źródeł”. Cierpią na tym chorzy, dla których medyczna marihuana stanowi jedną z form terapii, przynoszącą ulgę w bólu oraz łagodzącą symptomy chorób utrudniających codzienne funkcjonowanie. 

 

Właśnie dlatego należy ze zrozumieniem podejść do policyjnych kontroli. Nie mają bowiem na celu utrudniania życia pacjentom konopnym, a wykrycie osób naginających prawo. Posiadanie medycznej marihuany bez stosownych dokumentów może skutkować karą, jaką jest pozbawienie wolności do 3 lat.

Posiadanie medycznej marihuany a prowadzenie samochodu

Warto również przyjrzeć się kwestii, jaką są drogowe kontrole policyjne. Tutaj prawo jest bardziej restrykcyjne, ponieważ przepisy nie odróżniają marihuany leczniczej od rekreacyjnej. Chory, który jest w trakcie terapii i regularnie przyjmuje leki konopne, powinien powstrzymać się od prowadzenia samochodu. Może to być potraktowane jako wykroczenie lub przestępstwo.

 

Wiele zależy od tego czy jego czyn zostanie zakwalifikowany jako jazda „w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego”, czy też „w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka”. Stosuje się wtedy odrębne przepisy:

 • w pierwszym przypadku jest to czyn podlegający art. 178a § 1 Kodeksu Karnego, za który grozi ograniczenie lub pozbawienie wolności na 2 lata;
 • w drugim przypadku czyn podlega art. 87 § 1 Kodeksu Wykroczeń, gdzie karą jest grzywna nie niższa niż 50 zł lub areszt.

 

W przypadku policyjnej kontroli drogowej dokumenty potwierdzające zasadność i legalność posiadania medycznej marihuany nie będą pomocne, o ile pacjent będzie pozostawał pod jej wpływem i prowadził samochód.

Ile medycznej marihuany można mieć przy sobie?

Obecnie brakuje wyraźnych wytycznych, które określałyby, ile medycznej marihuany można mieć przy sobie. Warto wziąć pod uwagę przede wszystkim zalecenia lekarza, który określa, jak często pacjent powinien zażywać preparat i jakie dawki medycznej marihuany stosować.

 

Problemem nie powinna być ilość, jakiej potrzeba do przeprowadzenia terapii. W Polsce można jednorazowo przepisać dawkę odpowiadającą 90-dniowemu zapotrzebowaniu, chociaż zwykle stosuje się krótsze terminy. Celem tej regulacji jest zapewnienie ciągłości leczenia, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka nadużywania czy nielegalnego dystrybuowania środka.

Prawidłowe przechowywanie medycznej marihuany

Jak przechowywać medyczną marihuanę, by nie straciła swych leczniczych właściwości? Przede wszystkim nie powinno się jej przekładać do nowego opakowania czy woreczka strunowego. Kontakt z plastikiem może zanieczyścić lub skazić susz. Rekomendowane tworzywa to polietylen, polipropylen oraz poliwęglan – właśnie z nich wykonywane są pojemniki apteczne, w których sprzedawana jest medyczna marihuana.

Co warto wiedzieć o posiadaniu medycznej marihuany?

Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa dotyczącego leczniczych właściwości konopi, posiadanie medycznej marihuany przestaje dziwić. Terapia konopna nadal nie jest wolna od kontrowersji, do czego przyczyniają się nieodpowiedzialne osoby, chcą obejść obowiązujące przepisy prawa. Warto podkreślić, że przyjmowanie leków na bazie marihuany leczniczej nawet w przestrzeni publicznej jest legalne tylko jeśli pacjent ma odpowiednie dokumenty oraz występują ku temu wskazania medyczne. Potrzebna jest więc diagnoza lekarza.

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT