Centrum Medycyny Konopnej > Edukacja i badania na temat marihuany > Jak medyczna marihuana może podnieść jakość życia pacjentów i pacjentek z demencją?

Dr Niraj Singh podzielił się na łamach brytyjskiego Cannabis Health historią pacjentki, która dzięki medycznej marihuanie zyskała lepsze samopoczucie, poprawiła się jej ekspresja i ogólna jakość życia. 

 

Konsultant psychiatryczny, dr Niraj Singh, podzielił się historią 82-letniej pacjentki z demencją, u której podczas leczenia medyczną marihuaną zaobserwowane poprawę nastroju i ekspresji oraz ogólne podwyższenie jakości życia.

Demencja jest przyczyną znacznego pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów i pacjentek. Jej postępujący i nieodwracalny charakter silnie wpływa na życie i funkcjonowanie chorych osób i ich rodzin oraz najbliższego otoczenia. Czy e-recepta na medyczną marihuanę może poprawić jakość ich życia? Przyjrzymy się temu w dalszej części artykułu.

Główne objawy demencji to zaburzenia pamięci, dezorientacja, zaburzenia mowy, w tym zdolności komunikacyjnych. Ma wpływ także na funkcje wykonawcze, które oznaczają zdolność do planowania sekwencji czynności, dokonywania osądów i regulacji emocji. 

Przyjmuje się, że na całym świecie około 55 milionów ludzi ma demencję. Wiadomo, że nie ma na to lekarstwa. Kluczową rolę w postępowaniu z pacjentami odgrywają czynniki środowiskowe, psychoterapia, leczenie lekami psychotropowymi, które mogą spowolnić postęp choroby. Jednak odpowiedzi pacjentów i pacjentek na te formy terapii mogą być różne.

U osób z demencją często występują choroby towarzyszące oraz zwiększa się ryzyko pojawienia się depresji, zaburzeń snu czy zaburzeń lękowych. W konsekwencji, osoby z demencją często przyjmują równolegle także inne leki, m.in. antydepresanty, leki przeciwpsychotyczne (które mogą być używane również w stanach lękowych). 

Leki te, poza tym, że przynoszą korzyści danej osobie, wykazują także szereg działań niepożądanych.

 

Medyczna marihuana a demencja

Możliwość zastosowania marihuany leczniczej w patogenezie demencji  spotyka się z rosnącym zainteresowaniem, włączając to stosowanie jej w celu spowolnienia postępu zmian neuropatologicznych w mózgu.  Raportuje się, że osoby z demencją dzięki medycznej marihuanie doświadczają mniej lęku, są bardziej opanowane, wykazują mniejsze rozregulowanie emocjonalne, poprawia się ich mowa i mają większą łatwość w odtwarzaniu wspomnień. 

Poniżej zaprezentowana jest historia pacjentki, z którą spotkał się dr Niraj Singh. Jej tożsamość jest chroniona, uzyskano także zgodę na ujawnienie informacji klinicznych.

Jean to 82-letnia kobieta doświadczająca mieszanego typu demencji, łączącego chorobę Alzheimera i demencję naczyniową. Kobieta mieszka obecnie w miejscu, w którym znajduje się pod codzienną opieką. Ma historię stresu potraumatycznego, stanów lękowych i była wielokrotnie leczona lekami psychiatrycznymi w przeszłości. 

Opiekunowie Jean odwiedzają ją codziennie. Z powodu demencji przebiegającej z dezorientacją oraz zaburzeń krótkotrwałej i długotrwałej pamięci, ograniczonej orientacji w sytuacji, zdarza jej się nie rozpoznawać opiekunów, mimo że wspierają ją od lat. Jean wykazuje podwyższony poziom frustracji i lęku, którym często daje wyraz.

Opiekunowie skontaktowali się z doktorem Nirajem Singhem, żeby ocenił, czy terapia medyczną marihuaną może być u niej zastosowana. Pacjentka była wówczas w leczeniu lorazepamem, od którego uzależniła się w trakcie długotrwałego przyjmowania. 

Początkowo doktor podał Jean medyczne konopie w postaci oleju zawierającego 5mg THC oraz 10mg CBD na 1ml. Niestety, pod wpływem tego stężenia poziom lęku w Jean wzrósł, ponieważ THC i CBD działają korzystnie na osoby z demencją tylko w wąskim spektrum dawek.

Doktor Singh zmienił lek na olej zawierający 100mg CBD w 1ml. Jean stopniowo doszła do dawki 0,5 ml dziennie. Nie zaszły żadne zmiany w jej środowisku życia, zdrowiu fizycznym i innej farmakoterapii.

 

Poprawa jakości życia

W ciągu około 2 tygodni rodzina i opiekunowie Jean zaobserwowali, że jej nastrój się ustabilizował, więcej się uśmiechała, była bardziej zaangażowana, poprawie uległa także jej ekspresja i komunikacja.

Co więcej, Jean zaczęła rozpoznawać swoich opiekunów, do których wcześniej się nie odnosiła.

Nie jest możliwe ustalenie, czy za tę poprawę odpowiada ogólna poprawa pamięci. Jednak jest jasne, że symptomy niekognitywne oraz behawioralne uległy istotnej poprawie pod wpływem medycznych konopi.

Specjaliści zgodzili się, że możliwe jest stopniowe zmniejszanie u pacjentki dawki lorazepamu. Zwykle ten lek zastępuje się diazepamem, jednak specjaliści zdecydowali się spróbować całkowicie odstawić lek u Jean. 

Po 4 tygodniach pacjentka pozostawała bez leków psychotropowych, dzięki czemu była mniej otumaniona. Mimo że nadal wykazywała zaburzenia poznawcze, jej rodzina zaobserwowała, że Jean wydaje się weselsza, a jej jakość życia wzrosła.

Jest jasne, że medyczna marihuana odegrała w tym przypadku ważną rolę, ponieważ nie było innych czynników, które mogły wpłynąć na poprawę. Badacze wskazują na konieczność przeprowadzenia dalszych badań nad wpływem medycznych konopi na jakość życia pacjentów i pacjentek z demencją. Recepta na marihuanę medyczną może okazać się dla nich szansą.

Źródła:

How cannabis can improve quality of life for dementia patients – a case study

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT