Centrum Medycyny Konopnej > Leczenie bólu > Leczenie bólu nowotworowego – terapie i skuteczne sposoby leczenia bólu

Leczenie bólu nowotworowego jest kluczowym elementem opieki nad pacjentami onkologicznymi. Jakie są metody terapii, które pozwalają skutecznie złagodzić dyskomfort i poprawić jakość życia? Wyjaśniamy to w poniższym tekście.

Zapamiętaj!

  • Leczenie bólu nowotworowego jest kluczowym aspektem opieki onkologicznej, obejmującym różnorodne metody terapeutyczne. 
  • Ból ten może wynikać z obecności guza, jego rozrostu czy zabiegów koniecznych do powstrzymania choroby. 
  • Skuteczność terapii zależy od typu bólu i stadium choroby, w tym stosowania leków przeciwbólowych, opioidów, a także innych metod, w tym medycznej marihuany. 

Pojęcie i przyczyny bólu nowotworowego

Leczenie bólu nowotworowego jest ważnym etapem w procesie terapeutycznym osób cierpiących na choroby nowotworowe. Ból taki może być wynikiem samej obecności guza, jego powiększania się, ale też wynikać z procedur diagnostycznych czy leczniczych. Poznanie przyczyn tego bólu jest istotne, by móc skutecznie go leczyć.

Ból nowotworowy jest złożony i może przyjmować różne formy – bywa przewlekły, ostry, piekący czy tępy. Jego pojawienie się jest sygnałem, że guz rośnie i uciska na otaczające struktury, bądź też że komórki nowotworowe atakują nerwy. Może pojawić się na każdym etapie choroby, ale u większości chorych występuje w terminalnej fazie. Prowadzi do niepotrzebnego cierpienia i obniżenia jakości życia. Można temu zaradzić, stosując różne metody leczenia bólu nowotworowego. Czy e-recepta na medyczną marihuanę to dobre rozwiązanie?

Rodzaje bólu nowotworowego

Ból nowotworowy jest jednym z najbardziej uciążliwych objawów dla pacjentów onkologicznych. Jego charakterystyka jest złożona, a jego pojawienie się może wynikać z różnych przyczyn. W zależności od genezy i charakteru można wyróżnić kilka rodzajów bólu nowotworowego:

  • ból somatyczny to ten, który pochodzi z kości, mięśni, stawów czy tkanek. Jest często opisywany jako ból piekący lub kłujący;
  • ból trzewny wynika z zaawansowanych zmian nowotworowych w narządach wewnętrznych i jest często opisywany jako ból głęboki, tłumiący, przypominający uczucie ciężkości czy rozciągania;
  • ból neuropatyczny to ból wynikający z uszkodzenia lub choroby układu nerwowego. Może być spowodowany kompresją nerwów przez guz, uszkodzeniem nerwów podczas operacji czy efektami ubocznymi chemioterapii. 

Metody leczenia bólu nowotworowego

Farmakologiczne podejście do bólu jest najczęściej stosowanym sposobem jego łagodzenia. Leki przeciwbólowe (paracetamol czy niesteroidowe leki przeciwzapalne) są podstawą terapii. W przypadkach silnego bólu stosuje się leki opioidowe. Poza lekami stosuje się również metody nieinwazyjne, np. elektroterapię czy fizykoterapię. Są one pomocne, zwłaszcza gdy chcemy działać lokalnie, na określone miejsce.

Drabina analgetyczna w leczeniu bólu nowotworowego

Drabina analgetyczna to trójstopniowy schemat leczenia bólu, zaproponowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu skutecznego łagodzenia bólu, zwłaszcza w kontekście bólu nowotworowego. 

Pierwszy stopień drabiny przewiduje podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz leków przeciwbólowych, takich jak paracetamol, w przypadku bólu o niskim nasileniu. Jeśli te leki nie przynoszą wystarczającego efektu, przechodzi się do drugiego stopnia, gdzie wprowadza się słabe opioidy (kodeinę czy tramadol). W sytuacjach intensywnego, trudnego do kontrolowania bólu, stosuje się trzeci stopień drabiny. Polega to w praktyce na zastosowaniu silnych opioidów, np. morfiny czy fentanylu. 

Kluczowe jest indywidualne dostosowywanie terapii do pacjenta oraz regularne monitorowanie skuteczności leczenia.

Jak medyczna marihuana wpływa na łagodzenie bólu nowotworowego?

Łagodzenie bólu nowotworowego przy pomocy medycznej marihuany stało się przedmiotem licznych badań i dyskusji w medycynie. Główną substancją czynną w marihuanie medycznej odpowiedzialną za działanie przeciwbólowe jest delta-9-tetrahydrokannabinol (THC), choć inne kannabinoidy (przede wszystkim CBD) również odgrywają tu istotną rolę. 

Medyczna marihuana oddziałuje na receptory kannabinoidowe w organizmie, które są częścią tzw. układu endokannabinoidowego. Ich stymulacja jest skuteczna w zmniejszeniu intensywności bólu, redukcji stanu zapalnego oraz w łagodzeniu skurczów mięśni. Co więcej, marihuana lecznicza może pomagać pacjentom w łagodzeniu innych objawów związanych z nowotworem. Konopie medyczne są w stanie złagodzić mdłości czy utratę apetytu, które często towarzyszą chemioterapii. 

Warto jednak podkreślić, że zastosowanie medycznej marihuany w leczeniu bólu nowotworowego powinno być dokładnie rozważone i dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Należy omówić je ze specjalistą, który ma doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju terapii. Nigdy też nie należy przerywać leczenia onkologicznego – obie metody mogą się jednak wzajemnie uzupełniać.

Skuteczność i bezpieczeństwo terapii

Skuteczność terapii bólu nowotworowego jest różna i zależy od indywidualnych cech pacjenta oraz stadium choroby. Ważne jest regularne monitorowanie skuteczności leczenia, by w odpowiednim momencie dostosować je do aktualnych potrzeb pacjenta. Bezpieczeństwo terapii jest priorytetem. Leki muszą być stosowane pod nadzorem specjalisty, a wszelkie skutki uboczne zgłaszane niezwłocznie.

Leczenie bólu nowotworowego najlepiej przeprowadzać w ramach interdyscyplinarnego podejścia, które uwzględnia zarówno metody farmakologiczne, jak i psychologiczne wsparcie. Dzięki temu pacjent otrzymuje wszechstronną pomoc. Współpraca lekarzy różnych specjalności (onkologa, anestezjologa czy psychologa) daje możliwość kompleksowego podejścia do problemu bólu. Częścią terapii może być recepta na marihuanę medyczną.

Leczenie bólu nowotworowego – podsumowanie

Leczenie bólu nowotworowego jest nieodłącznym elementem opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wiedza o dostępnych metodach i ich skuteczności pozwala na świadome podejście do terapii i skuteczne łagodzenie dolegliwości. Warto sięgać po nowatorskie rozwiązania, takie jak terapia medyczną marihuaną. Zasadność jej zastosowania jest poparta badaniami poważnych ośrodków naukowych.

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT