Centrum Medycyny Konopnej > Problemy pacjentów > Bóle pleców – różne przyczyny dolegliwości i sposoby ich leczenia

Ból kręgosłupa może mieć bardzo różne przyczyny. Informacje zebrane w procesie diagnostycznym pozwalają na ustalenie przyczyn i wybór odpowiedniej formy terapii, na którą zwykle składa się kilka metod terapeutycznych stosowanych jednocześnie. Jedną z form leczenia bólu pleców  jest terapia medyczną marihuaną. 

Bóle kręgosłupa 

Bóle kręgosłupa, w zależności od lokalizacji, natężenia, stylu życia danej osoby czy jej ogólnego stanu zdrowia mogą mieć bardzo różne przyczyny. 

Dolegliwości bólowe w obrębie pleców bywają nazywane cywilizacyjnymi: często są konsekwencją siedzącego trybu pracy, nieprawidłowej pozycji ciała w czasie pracy siedzącej, niewielkiej ilości ruchu i niewłaściwej wyuczonej postawy, która nigdy nie została skorygowana przez fizjoterapeutę. Dlatego popularnym schorzeniem, na które uskarżają się pacjenci jest ból grzbietu.

Kolejną przyczyną są wszelkie urazy, które powodują zaburzenia w obrębie układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego. 

Chcąc podzielić przyczyny bólu pleców na podstawowe kategorie, można wyróżnić przyczyny mechaniczne (swoiste) i przyczyny nieswoiste. 

 

 1. Mechanicznymi przyczynami spowodowana jest zdecydowana większość przypadków bólów pleców i są związane z urazami lub przeciążeniem min. kości, mięśni, więzadeł, dysków, stawów lub nerwów. Niektóre rodzaje mechanicznych bólów pleców:
  • Ból dyskogenny – pochodzi z krążków międzykręgowych i może mieć związek z uszkodzeniem pierścienia włóknistego lub zwyrodnieniem krążka międzykręgowego.
  • Zmiany zwyrodnieniowe, zapalenie stawów – ból pochodzi ze stawów międzykręgowych i krzyżowo-biodrowych.
 • Nadmierna ruchomość i przeciążenie stawów – dochodzi do nich z powodu nieprawidłowego ustawienia powierzchni stawowych względem siebie, np. w zaburzeniach chodu, niesymetrycznej siły mięśni grzbietu i obręczy miednicznej.
 • Ucisk nerwów rdzeniowych i korzeni nerwów rdzeniowych – przepuklina, zwężenie kanału kręgowego.
 • Ból pochodzi z mięśni i powięzi grzbietu – mogą być nadmiernie napięte, nieruchome, przeciążone lub przeciwnie – “zastane”. 
 • Ból pochodzi z miednicy – napięcia i nieruchomości w obrębie aparatu więzadłowo-powięziowo-torebkowego miednicy.
 • Ból neuropatyczny – ból związany z uciskiem lub uszkodzeniem nerwów, przyczyny można przeanalizować na podstawie przykładzie neuropatii cukrzycowej

Ból mechaniczny pleców może mieć charakter osiowy, jednak częściej towarzyszy mu: ból rzutowany, szczególnie ból korzeniowy, ubytki neurologiczne, problemy z chodzeniem, ucisk rdzenia kręgowego i idące za nim objawy oraz objawy ogólne, np. gorączka. Przykładem bólu rzutowanego jest rwa – ból zwykle przebiega po linii nerwów rdzeniowych (dermatomów), może “pochodzić” z kręgosłupa, ale objawiać się wyłącznie w innym miejscu, np. w kończynie. Rwie mogą towarzyszyć zaburzenia czucia, osłabienia mięśni kończyn.

 1. Nieswoiste przyczyny bólu pleców to wszystkie te, których wykrycie przy pomocy badań obrazowych okazuje się niemożliwe. Często są następstwem naturalnego procesu starzenia się, kręgosłupa. Przypadłości bólowe kręgosłupa o nieznanej przyczynie ograniczają się najczęściej do okolicy linii pośrodkowej w obrębie karku, albo całych pleców, mają charakter osiowy

W przeciwieństwie do bólu pleców o podłożu mechanicznym, ból nieswoisty nie promieniuje w odległe od kręgosłupa obszary ciała, nie ma też charakteru korzeniowego (jak np. rwa). U większości osób ustępuje samoistnie, tylko u 10-15% osób zmienia się w ból przewlekły (trwający powyżej 3 miesięcy). 

Rodzaje bólu pleców – podział ze względu na lokalizację:

  • Zespół końskiego ogona: skutek ucisku korzeni wielu nerwów rdzeniowych w odcinku lędźwiowym kanału kręgowego. Objawy najczęściej pojawiają się gwałtownie i mogą ograniczać zdolność chodzenia, powodować zaburzenia czucia. Ciężkie przypadki wymagają interwencji chirurgicznej. 
  • Ból mięśniowo-powięziowy: może być punktowy, może promieniować, ale nie wzdłuż dermatomów, jak ból korzeniowy. Może trwać chwilę, godziny lub wiele dni.
  • Ból kręgosłupa szyjnego: może być spowodowany zwyrodnieniem krążka międzykręgowego (tzw. dysku) w okolicy szyjnej kręgosłupa. Taką przypadłość nazywa się dyskopatią. 
  • Ból kręgosłupa lędźwiowego: analogicznie, może być spowodowany dyskopatią w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Inna możliwość to np. przepuklina. 
 • Dyskopatia odcinka piersiowego kręgosłupa: zwyrodnienie krążka międzykręgowego w odcinku piersiowym kręgosłupa może być odczuwane jako ból między łopatkami, w mostku, albo promieniować na inne części pleców czy kończyny. 
  • Zapalenia stawu krzyżowo-biodrowego: ból zlokalizowany jest w pośladku lub okolicy kości krzyżowej, w pachwinie. Może promieniować do dolnej kończyny. Ma przewlekły charakter i często jest związany z procesami zwyrodnieniowymi, albo pojawia się w przebiegu innych chorób układowych.
 • Zwężenie kanału w odcinku lędźwiowym lub szyjnym: pojawia się u osób starszych i jest naturalnym etapem procesu starzenia się kręgosłupa. 
 • Ból w obrębie miednicy mniejszej: przyczyny bólu miednicy mniejszej mogą być związane z zaburzeniami szkieletowo-kostnymi i neurologicznymi, ale też z zaburzeniami urologicznymi, ginekologicznymi (np. endometrioza), psychosomatycznymi

Leczenie bólu kręgosłupa

Leczenie bólu jako takie wymaga interdyscyplinarnego podejścia i łączenia różnych metod terapeutycznych. W przypadku bólu kręgosłupa nie jest inaczej – najlepsze efekty są osiągane w wieloaspektowych formach terapii. Ich wybór zależy od rodzaju bólu, jego charakteru oraz indywidualnych potrzeb i predyspozycji pacjenta lub pacjentki. 

Metody leczenia bólu pleców: 

 • fizjoterapia kręgosłupa: min.  terapia manualna, akupunktura, joga kręgosłupa, oddziaływanie na bolące miejsce określoną temperaturą (ciepłe/zimne okłady).
 • inwazyjne leczenie bólu kręgosłupa: min. selektywna blokada transforaminalna, termolezja, kriolezja, discektomia, 
 • leczenie farmakologiczne: min.  leki przeciwbólowe wg. drabiny analgetycznej, przeciwzapalne, zmniejszające napięcia mięśni szkieletowych, antydepresyjne modulatory doznań bólowych,
  • psychoterapia: uwalnianie napięcia, relaks, radzenie sobie z bólem, techniki medytacyjne, poznanie psychosomatycznego podłoża dolegliwości,
 • medyczna marihuana.

Medyczna marihuana w leczeniu bólu kręgosłupa

Medyczna marihuana jest coraz częściej stosowaną alternatywą dla farmakoterapii bólu lub dodatkiem do farmakoterapii pozwalającym na stosowanie u danej osoby lżejszych leków przeciwbólowych. W przypadku bólu kręgosłupa, stosowana jest przede wszystkim w bólach neuropatycznych, przewlekłym bólu pleców związanym ze zwyrodnieniami lub występującym w przebiegu innych chorób.

 • wykazuje działanie przeciwzapalne i neuroprotekcyjne,
 • nie ma potencjału uzależnieniowego w takim stopniu, jak opioidy i silne, nieopioidowe leki przeciwbólowe,
 • może mieć działanie antydepresyjne,
 • wspiera regulację cyklu dobowego i ułatwia zasypianie, które u pacjentów i pacjentek z przewlekłym bólem bywa problemem, 
 • pozwala na zmniejszenie dawek lub odstawienie silnych leków przeciwbólowych, np. opioidów,
 • może obniżać poziom bólu i poprawiać ogólną jakość życia chorujących osób.

Kannabinoidy konopne wiążą się z receptorami układu endokannabinoidowego i za jego pośrednictwem regulują procesy zachodzące w innych układach organizmu człowieka. W zależności od przyczyn bólu kręgosłupa, jego natężenia i stopnia, w jakim wpływa on na ogólne funkcjonowanie danej osoby, lekarz wybiera odpowiednią odmianę medycznej marihuany i zaleca określony schemat stosowania leku.

Bibliografia:

 1. https://link.springer.com/article/10.1007/s11916-008-0069-3
 2.  https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.16.43. (dostęp po darmowej rejestracji)
 3.  tamże.
 4.  tamże.
 5. https://www.forumginekologii.pl/artykul/przewlekly-zespol-bolowy-miednicy-mniejszej-opcje-terapeutyczne
 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34942876/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15030397/

Podobne posty:

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT