Centrum Medycyny Konopnej > Leczenie marihuaną > Terapia medyczną marihuaną w fibromialgii i bólach stawów.

Wędrujące bóle stawów i mięśni towarzyszące fibromialgii w drastyczny sposób obniżają jakość życia chorujących osób. Wiele z nich nie odpowiada na tradycyjne leczenie przeciwbólowe i wymaga zastosowania złożonych metod terapeutycznych. Badania nad zastosowaniem medycznej marihuany w leczeniu bólu w fibromialgii przynoszą optymistyczne rezultaty.

Fibromialgia – na czym polega choroba?

Fibromialgia jest przewlekłą, niezapalną chorobą objawiającą się bólem mięśni i bólem stawów, klasyfikowana jest jako schorzenie reumatyczne. Jako że stosunkowo niedawno została wyodrębniona jako oddzielna choroba, zdania naukowców co do jej przyczyn i przebiegu są zróżnicowane.

Jedną z najbardziej prawdopodobnych hipotez jest centralna sensytyzacja – nadmierna pobudliwość struktur przewodzących ból w mózgu i rdzeniu kręgowym. Obszar mózgu, który odpowiada za odczytywanie bodźców bólowych reguluje również inne funkcje organizmu, np. reakcje na stres, sen i odporność. To pozwala powiązać ze sobą inne poza bólem objawy choroby.

U osób cierpiących na fibromialgię zaobserwowano nieprawidłowe stężenie substancji biorących udział w przetwarzaniu sygnałów bólowych (i odczuwaniu bólu). Jedną z nich jest serotonina, której niedobory występują u osób doświadczających depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD). To z kolei tłumaczy inne objawy fibromialgii, związane ze zdrowiem psychicznym. 

Mimo że bóle w fibromialgii zlokalizowane są najczęściej w stawach, nie stwierdzono zmian chorobowych w obwodowym układzie nerwowym, co każe przypuszczać, że ból jest wynikiem zaburzonej centralnej regulacji bólu.

Objawy fibromialgii i diagnostyka

Do najczęściej występujących objawów fibromialgii należą

 • bóle stawów – przewlekły, uogólniony ból występujący we wszystkich stawach w ciele,
 • bóle mięśniowe w całym ciele,
 • problemy ze snem – zaburzenia snu głębokiego, które powodują ciągłe poczucie zmęczenia, nie dają możliwości wypoczynku i regeneracji organizmu.
Sprawdź też:  Leczenie miastenii medyczną marihuaną

Fibromialgii często towarzyszą: zmienność nastrojów, lęk, problemy z pamięcią i koncentracją, ból głowy. Wielu lekarzy skłonnych jest uważać, że fibromialgia to depresja lub zaburzenia lękowe z dolegliwościami psychosomatycznymi

Tę tendencję wzmacnia fakt, że wiele objawów występujących w chorobie, choćby charakterystyczne bóle stawów, to objawy niecharakterystyczne, które mogą pojawiać się w przebiegu wielu innych chorób. 

Uzyskanie diagnozy łączy się dla wielu osób z długą, frustrującą wędrówką po gabinetach lekarzy różnych specjalizacji. Chorym zdarza się słyszeć, że histeryzują lub są hipochondryczkami, co jeszcze pogarsza ich stan zdrowia psychicznego.

Fibromialgia, ból stawów – diagnoza

Do pewnego czasu diagnozę fibromialgii ułatwiała lista 18 charakterystycznych punktów na całym ciele, które są bolesne w trakcie ucisku. Tkliwość w 11 z 18 punktów pozwalała zdiagnozować chorobę. W diagnostyce lekarze używali elektrycznego urządzenia o nazwie dolorymetr, które służy do pomiaru natężenia bólu w tych punktach. 

Jednak nowe informacje na temat bólu w tej chorobie – ból mięśniowo-szkieletowy w fibromialgii jest rozległy, wieloogniskowy i ma charakter wędrujący – sprawiają, że lista punktów staje się coraz mniej użyteczna. 

Zdaniem specjalisty w zakresie fibromialgii, profesora Włodzimierza Samborskiego, badania nad chorobą dowiodły w wystarczającym stopniu, że ból może występować w danym miejscu rano, ale wieczorem już nie, więc jego występowanie w kilku punktach w trakcie badania niekoniecznie jest miarodajne.

By choroba mogła zostać zdiagnozowana, ból musi utrzymywać się u danej osoby min. 3 miesiące. Diagnozę fibromialgii stawia się na podstawie wywiadu. Używany jest specjalny formularz, zawierający głównie pytania dotyczące bólu, który wystąpił u danej osoby w ciągu ostatnich 6 tygodni.  Poza bólem wywiad obejmuje inne objawy, jak wspomniane wyżej sen czy zmęczenie.

Kto choruje na fibromialgię?

W związku z trudną i złożoną diagnostyką, częstotliwość występowania choroby nie jest znana dokładnie. Szacuje się, że dotyka 5-7% ogólnej populacji, przy czym choruje 10 razy więcej kobiet, niż mężczyzn. Choroba najczęściej pojawia się u osób w wieku od 30 do 50 lat, jednak może wystąpić również w innym momencie życia. 

Sprawdź też:  Leczenie zapalenia trzustki. Czy medyczna marihuana może pomóc?

Dlaczego u niektórych osób rozwija się fibromialgia?

Nie ustalono, jaki dokładnie czynnik odpowiada za rozwój objawów bólowych fibromialgii, min. bólu stawów, jednak wyróżnia się kilka grup czynników, które z dużym prawdopodobieństwem mają wpływ na rozwój choroby:

 • czynniki genetyczne: podejrzewa się, że znaczenie mają geny odpowiadające za działanie serotoniny,
 • czynniki psychiczne: trauma, uraz psychiczny, przewlekły stres, niezadowolenie z życia zawodowego i/lub prywatnego, niskie poczucie własnej wartości,
 • zakażenie: wiele osób uważa, że ich objawy pojawiły się po zakażeniu lub przebyciu choroby zakaźnej, np. borelioza, HIV, HPV, HBV,
 • inna choroba: fibromialgia często występuje u osób z chorobami autoimmunologicznymi, np. reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Hashimoto. Objawy fibromialgii bywają wówczas mylone z zaostrzeniem objawów choroby podstawowej.

Medyczna marihuana w terapii fibromialgii i bólu stawów

Jako, że fibromialgia często współwystępuje z innymi chorobami oraz jej objawy są bardzo zróżnicowane, dla większości pacjentów i pacjentek tradycyjne leki przeciwbólowe są niewystarczające. Stąd też pomysł, by w leczeniu bólu towarzyszącego fibromialgii używać fito kannabinoidów konopnych

Wnioski autorów raportu porównującego badania nad zastosowaniem medycznej marihuany w terapii bólu przewlekłego, również towarzyszącego fibromialgii, są następujące:

 • Badania naukowe przeprowadzone w latach 2015-2019 udowodniły, że układ endokannabinoidowy ECS ma krytyczne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania centralnego i obwodowego układu nerwowego oraz układu immunologicznego. Podstawową rolą układu ECS jest dążenie do homeostazy organizmu, zatem bierze on udział w regulacji bólu i nieprawidłowych odpowiedzi immunologicznych. 
 • Zaobserwowano rolę fito i endo- kannabinoidów w kształtowaniu nowych połączeń nerwowych oraz “naprawianiu” nieprawidłowych połączeń (neuroplastyczność).
 • 62% użytkowników medycznej marihuany w USA stosuje ją przede wszystkim z powodu chronicznego bólu, również bólu stawów związanego z fibromialgią.
 • Pacjenci i pacjentki, u których fibromialgia jest chorobą współwystępującą, szczególnie dobrze odpowiadają na centralnie skierowane leczenie. Takie, jak to medyczną marihuaną, które działa na ECS i poprzez niego na inne układy. 
 • Według autorów analizy, niezbędne są dalsze badania naukowe, które dzięki różnorodnym podejściom metodologicznym będą w stanie dostarczyć dokładnego opisu mechanizmu działania medycznych konopi w fibromialgii.
Sprawdź też:  Leczenie pląsawicy Huntingtona medyczną marihuaną

Retrospektywna analiza wyników badań przeprowadzonych we włoskiej klinice leczenia bólu wskazuje, że terapia medyczną marihuaną istotnie zredukowała natężenie bólu u osób chorujących na fibromialgię

Badane osoby poddawane były leczeniu medycznymi konopiami przez 1, 3 i 12 miesięcy. Połowa uczestników i uczestniczek badania zaobserwowała znaczną poprawę w ciągu dwóch krótszych terapii, 34% z tych osób zdecydowało się na kontynuację leczenia przez 12 miesięcy. 70% badanych osób raportowało, że odczuli chociaż częściową ulgę w czasie terapii marihuaną. 

Co ważne, nie zaobserwowano zwiększania się tolerancji na konopie, nie było potrzeby podnoszenia dawek. Nie zaobserwowano trwałych i ciężkich skutków ubocznych terapii, lekkie skutki uboczne (uczucie odurzenia, senność) ustępowały wraz z wycofaniem fito kannabinoidów.

Autorzy analizy uważają, że wyniki badania wykazały korzyści płynące z zastosowania medycznej marihuany w fibromialgii i bólu stawów. Wyciągnęli wniosek, że konopie mogą być z powodzeniem stosowane jako terapia alternatywna u osób, które nie odpowiadają na tradycyjne leczenie. 

 

 

Bibliografia

 1. https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/choroby/63742,fibromialgia
 2. https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/fibromialgia-przewlekle-zmeczenie-bol-i-zaburzenia-snu,7387,n,168#fibromialgia-objawy
 3. https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/fibromialgia-przewlekle-zmeczenie-bol-i-zaburzenia-snu,7387,n,168
 4. https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/wywiady/211549,fibromialgia-oznacza-klopot
 5. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-00024-2
 6. https://www.mp.pl/pacjent/reumatologia/choroby/63742,fibromialgia
 7. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-00024-2
 8. https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-021-00060-6

 

 

 

 

Podobne posty:

Magdalena Nita

Magdalena Nita

Ekspert ds. medycznych oraz członek Rady Nadzorczej Centrum Medycyny Konopnej S.A. Na co dzień związana z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zdobywała od najlepszych lekarzy w kraju i za granicą, odbyła także liczne staże za granicą. Doktorantka z dorobkiem naukowym. Doświadczona w niesieniu pomocy pacjentom bólowym. Nauczyciel akademicki WUM.

Nasze lokalizacje

Biuro zarządu

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
Wilcza 46, piętro 1
00-679 Warszawa
KRS 0000877729
NIP 7011016480

biuro@centrum-mk.pl

Dla pacjentów

Centrum Medycyny Konopnej S.A.
nie prowadzi jeszcze obsługi pacjentów

tel. +48 731 93 66 66
kontakt@centrum-mk.pl

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:
lekarzy specjalistów, partnerów

tel. +48 731 23 88 88
biuro@centrum-mk.pl

UMÓW TELEWIZYTĘ

Skontaktuj się
z nami

KONTAKT